Người tham gia tố tụng là ai?

Người tham gia tố tụng là ai?

(Luật Tiền Phong) – xác định đúng về người tham gia tố tụng trong tố tụng hình sự có ý nghĩa quan trọng, giúp đánh giá đúng quyền và nghĩa vụ của họ trong hoạt động tố tụng, giải quyết vụ án.

Người tham gia tố tụng là ai?
Người tham gia tố tụng là ai?

Người tham gia tố tụng là ai?

Theo điều 55 Luật Tố tụng Hình sự thì người tham gia tố tụng gồm 20 diện người sau:

 1. Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
 2. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.
 3. Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.
 4. Người bị bắt.
 5. Người bị tạm giữ.
 6. Bị can.
 7. Bị cáo.
 8. Bị hại.
 9. Nguyên đơn dân sự.
 10. Bị đơn dân sự.
 11. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
 12. Người làm chứng.
 13. Người chứng kiến.
 14. Người giám định.
 15. Người định giá tài sản.
 16. Người phiên dịch, người dịch thuật.
 17. Người bào chữa.
 18. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự.
 19. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố.
 20. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phạm tội, người đại diện khác theo quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng

 • Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử và trình bày những vấn đề có liên quan đến vụ án.
 • Tham gia hoạt động tố tụng và ký biên bản tố tụng, biên bản điều tra theo quy định. Trường hợp người tham gia tố tụng không biết chữ thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến. Biên bản phải có điểm chỉ của người tham gia tố tụng và chữ ký của người chứng kiến. Trường hợp người tham gia tố tụng có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc vì lý do khác mà không thể ký vào biên bản thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến và những người tham gia tố tụng khác. Biên bản phải có chữ ký của người chứng kiến.
 • Được quyền đưa ra các yêu cầu, đề nghị về những vấn đề liên quan đến vụ án và Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát trong phạm vi trách nhiệm của mình giải quyết yêu cầu, đề nghị đó và báo cho người tham gia tố tụng biết kết quả. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu, đề nghị thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc Viện kiểm sát phải trả lời và nêu rõ lý do. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc Viện kiểm sát thì người tham gia tố tụng có quyền khiếu nại.
 • Tuỵệt đối không được tiết lộ bí mật điều tra
 • Chi trả chi phí tố tụng, lệ phí nếu đưa ra các yêu cầu đối với các hoạt động tố tụng (ví dụ: yêu cầu giám định, giám định lại, định giá tài sản…)
 • Chịu sự giám sát của Kiểm sát viên trong các hoạt động tố tụng. Bị xử lý nếu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động tố tụng.
 • Được quyền đề nghị dừng phiên toà trong trường hợp sức khoẻ của người tham gia tố tụng không đảm bảo, không thể tiếp tục tham gia phiên toà.
 • Được tham gia tranh luận trong phiên toà.
 • Cung cấp, bổ sung chứng cứ trước khi mở phiên toà, trong phiên toà.
 • Được quyền yêu cầu toà án giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn.
 • Được đề nghị toà án xét xử vắng mặt mình.
 • Được đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật và phải nêu rõ lý do.
 • Được yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa thêm vật chứng, tài liệu ra xem xét.
 • Được yêu cầu chủ toạ phiên toà hỏi thêm các tình tiết chưa được làm rõ.
 • Được quyền yêu cầu chủ toạ không công bố các tài liệu trong hồ sơ vụ án trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật gia đình.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386