Nguyên tắc xét xử công khai trong Luật Tố tụng Hình sự 2015

Nguyên tắc xét xử công khai trong Luật Tố tụng Hình sự 2015

(Luật Tiền Phong)nguyên tắc xét xử công khai được Luật Tố tụng Hình sự 2015 kế thừa từ Luật Tố tụng Hình sự 2003.

Nguyên tắc xét xử công khai trong Luật Tố tụng Hình sự 2015
Nguyên tắc xét xử công khai trong Luật Tố tụng Hình sự 2015

Nội dung của nguyên tắc xét xử công khai

Điều 25 BLTTHS năm 2015 quy định: “Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai”.

Ý nghĩa của nguyên tắc xét xử công khai

  • Thể hiện tính dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân kiểm tra, giám sát được các hoạt động của Tòa án, của các chủ thể tiến hành tố tụng,
  • Kịp thời phát hiện những thiếu sót hoặc sai lầm trong tiến trình giải quyết vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân theo quy định của pháp luật,
  • Qua xét xử công khai còn có tác dụng tuyên truyền pháp luật cho quần chúng nhân dân.

Một số trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thể quyết định xét xử kín theo yêu cầu chính đáng của đương sự và phù hợp với quy định của pháp luật.

Chỉ áp dụng ngoại lệ này trong trường hợp cần bảo vệ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đánh của đương sự BAO GỒM cả bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi liên quan đến vụ án…).

Theo Điều 4 BLTTHS năm 2015: “Đương sự gồm nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự”.

Điều 25 BLTTHS năm 2015 quy định: bên cạnh một số trường hợp như để giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi thì nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự có quyền yêu cầu Tòa án xét xử kín để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của họ.

Điều 25 Luật Tố tụng Hình sự 2015 vô hình chung đã không đề cập đến người bị hại – trong các vụ án hiếp dâm thì điều này là thiếu sót.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Tội phạm là gì?

>>> Quy định mới nhất về tuổi chịu trách nhiệm hình sự

>>> Các hình phạt trong Luật Hình sự

>>> Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386