Những máy móc, thiết bị trong danh sách giám sát nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Những máy móc, thiết bị trong danh sách giám sát nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

(Luật Tiền Phong) – Nếu kiểm soát tốt về an toàn, vệ sinh lao động sẽ tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại cho người sử dụng lao động và người lao động. Vừa qua Bộ Lao động TB&XH đã ban hành Thông tư 36/2019/TTBLĐTBXD đưa các máy móc, thiết bị nằm trong danh mục chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Những máy móc, thiết bị trong danh sách giám sát nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Những máy móc, thiết bị trong danh sách giám sát nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Luật Tiền Phong chia sẻ với các bạn những quy định mới nhất về vấn đề này như sau:

Danh mục máy móc, thiết bị lao động nằm trong diện kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:

  • 45 loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
  • 45 loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù quân sự.
  • 15 loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành công an.

Các bạn cần có danh sách cụ thể các máy móc, thiết bị ban hành kèm theo thông tư 36 vui lòng liên hệ đến thư Contact@luattienphong.vn để nhận bản mềm nhé.

Trách nhiệm của các bộ/ngành liên quan

Hàng năm hoặc khi phát hiện các loại máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 33 Luật An toàn, vệ sinh lao động, các Bộ theo thẩm quyền quản lý gửi  đề nghị sửa đổi, bổ sung Danh mục thì gửi công văn về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cục An toàn lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các đề xuất, sửa đổi, bổ sung Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 36 có hiệu lực từ ngày 1/3/2020. Thông tư 36 thay thế cho Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH kể từ ngày có hiệu lực.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động mới nhất

>>> Điều kiện hưởng tai nạn lao động

>>> Mẫu đơn đề nghị hưởng tai nạn lao động

 ====================

BAN TIN TỨC PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386