Những vấn đề doanh nghiệp cần chú ý khi xây dựng điều lệ chuẩn

Những vấn đề doanh nghiệp cần chú ý khi xây dựng điều lệ chuẩn

Luật Tiền Phong – Điều lệ bản chất là khế ước giữa các ông chủ, là hiến pháp của doanh nghiệp, điều lệ được xây dựng khoa học và chặt chẽ là kim chỉ nam cho các hoạt động của doanh nghiệp, là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài hạn của mình cũng như là cơ sở giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh sau này.

những vấn đề doanh nghiệp cần chú ý khi xây dựng điều lệ chuẩn

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp không nhận thức đúng và đầy đủ về vấn đề này nên thường khi thành lập công ty hoặc thay đổi nội dung hoạt động doanh nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng luôn điều lệ mẫu sơ sài do các đơn vị dịch vụ cung cấp, điều lệ này thường là dùng để cho có, cho đủ hồ sơ, có doanh nghiệp sau đó cũng không lưu luôn cả bản điều lệ đầu tiên.

Luật Tiền Phong là đơn vị tư vấn pháp luật doanh nghiệp chuyên sâu, đã từng cung cấp dịch vụ đàm phán, soạn thảo điều lệ cho nhiều doanh nghiệp lớn (Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương, Công ty Ong Trung Ương, Công ty cổ phần May Lý Nhân, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Công nghệ BSI…) khi cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, Luật Tiền Phong luôn cung cấp một hồ sơ lưu trong đó có một bản điều lệ và hướng dẫn cách thức lưu trữ những tài liệu quan trọng của công ty cũng như hồ sơ thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh.

 Với những doanh nghiệp tự soạn thảo điều lệ, chúng tôi cung cấp các vấn đề hiện nay Luật Doanh nghiệp đang để “mở” để mỗi doanh nghiệp tự hoàn chỉnh sao cho phù hợp nhu cầu quản trị, điều hành của mình, cụ thể như sau:

1. Các nội dung cần có trong điều lệ doanh nghiệp theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp

Điều 25 Luật Doanh nghiệp quy định điều lệ công ty cần có các nội dung chủ yếu:

Nội dung chủ yếu của điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ phải có chữ ký của các chủ sở hữu công ty (thành viên, các cổ đông); người đại diện theo pháp luật, điều lệ khi sửa đổi phải có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp còn quy định rất nhiều các nội dung khác mà doanh nghiệp được quyền chủ động xác định và ghi vào điều lệ công ty, cụ thể như dưới đây.

2. Về việc cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn ở doanh nghiệp khác.

Điều lệ công ty có thể quy định số lượng người tham gia quản lý vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, nếu không thì áp dụng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp:

Số lượng người tham gia quản lý phần vốn góp của tổ chức trong doanh nghiệp

3. Điều lệ công ty cũng có thể quy định các tiêu chuẩn điều kiện đối với người được cử quản lý vốn của doanh nghiệp.

(Tham khảo Điều 15 Luật Doanh nghiệp)

4. Điều lệ công ty có thể quy định các nội dung về quản lý, sử dụng, lưu giữ con dấu (tham khảo điều 44 Luật Doanh nghiệp).

5. Điều lệ công ty có quyền quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy (tham khảo điều 48 Luật Doanh nghiệp).

6. Điều lệ công ty có quyền đặt ra các quyền, nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông công ty; chủ động xây dựng các quy định cụ thể điều tiết trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp họ đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn (tham khảo điều 50 Luật Doanh nghiệp).

7. Điều lệ công ty có quyền quy định thể thức triệu tập họp hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn; Doanh nghiệp được quyền chủ động ấn định nơi tổ chức họp hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở chính của mình hoặc một nơi khác bất kỳ và cần quy định trong điều lệ.

8. Điều lệ cũng có quyền quy định một tỷ lệ sở hữu nhiều hơn 10% đối với nhóm thành viên công ty được quyền thực hiện các nội dung quy định tại khoản 8 điều 50 của Luật Doanh nghiệp.

(Tham khảo Điều 58 Luật Doanh nghiệp)

9. Điều lệ công ty được quyền ấn định các nội dung nhiều hơn quy định tại khoản 1 điều 52 Luật Doanh nghiệp mà thành viên bán lại phần vốn góp của mình trong công ty không được tham gia biểu quyết tán thành.

10. Điều lệ công ty quy định chi tiết quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát trong công ty trách nhiệm hữu hạn (tham khảo điều 55 Luật Doanh nghiệp).

Điều lệ công ty được ấn định về họp hội đồng thành viên thường niên trong công ty trách nhiệm hữu hạn.

11. Điều lệ công ty được quy định giá trị các khoản đầu tư: giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty (tham khảo điều 56 Luật Doanh nghiệp).

Còn tiếp – các bạn đón xem phần 2.

——————————

BAN BIÊN TẬP PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT TIỀN PHONG  

Điện thoại: 1900 6289

Văn phòng: Phòng B2, tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng Tower

Số 200, phố Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386