Những việc nhà đầu tư ra nước ngoài không làm sẽ bị phạt tiền.

Những việc nhà đầu tư ra nước ngoài không làm sẽ bị phạt tiền.

(Luật Tiền  Phong) – các cá nhân/tổ chức đầu tư ra nước ngoài nếu không thưc hiệc các việc sau sẽ bị xử phat hành chính.

Những việc nhà đầu tư ra nước ngoài không làm sẽ bị phạt tiền.
Những việc nhà đầu tư ra nước ngoài không làm sẽ bị phạt tiền.

–  Không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

–  Không thông báo hoặc thông báo thực hiện dự án đầu tư không đầy đủ nội dung;

Phạt tiền từ 5 triệu đồng – 10 triệu đồng

– Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

–  Không chuyển lợi nhuận và các Khoản thu nhập từ việc đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam;

–  Không chuyển vốn và tài sản hợp pháp về nước khi kết thúc dự án.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng

–  Lập hồ sơ không chính xác, không trung thực để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài;

– Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

– Dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài nhưng không thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó,

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Bên cạnh những việc không thực hiện nhà đầu tư sẽ bị xử phạt hành chính thì thực hiệc các việc sau khi chưa được cho phép cũng bị xem xét xử phạt:

– Đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

–  Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài khi không đáp ứng các điều kiện quy định;

– Sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài không đúng quy định.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Nội dung trên được quy định tại Điều 15 Nghị định 50/2016/NĐ – CP xử phạt trong lĩnh vực vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386