Nội dung quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí

Nội dung quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí

(Luật Tiền Phong) – Nội dung quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí là những nội dung nào?

Nội dung quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí
Nội dung quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí

Nội dung quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí

 1. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển báo chí;
 2. Tổ chức lập phương án phát triển cơ sở báo chí trong quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
 3. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí;
 4. Xây dựng chế độ, chính sách về báo chí.
 5. Tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin của báo chí.
 6. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo của các cơ quan báo chí và cán bộ quản lý báo chí.
 7. Tổ chức quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực báo chí.
 8. Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động báo chí và thẻ nhà báo.
 9. Quản lý hợp tác quốc tế về báo chí, quản lý hoạt động của cơ quan báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam.
 10. Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí quốc gia.
 11. Chỉ đạo, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động báo chí.
 12. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về báo chí.

Cơ quan nào quản lý về báo chí?

 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí.
 2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.
 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mìnhcó trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.
 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương.

Nhà nước bảo vệ quyền lợi tổ chức, cá nhân công dân trong lĩnh vực báo chí như thế nào?

Nghiêm cấm thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.

Nghiêm cấm thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

(Điều 9 Luật Báo chí).

Công dân có quyền gì trong lĩnh vực báo chí?

Công dân có quyền tham gia các hoạt động báo chí sau:

 1. Sáng tạo tác phẩm báo chí.
 2. Cung cấp thông tin cho báo chí.
 3. Phản hồi thông tin trên báo chí.
 4. Tiếp cận thông tin báo chí.
 5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí.
 6. In, phát hành báo in.

Các hoạt động báo chí của công dân phải tuân thủ quy định về thủ tục, trình tự xin cấp phép.

Công dân được phát ngôn trên báo chí

 1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.
 2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

Có thể bạn quan tâm

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386