Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện

Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện

(Luật Tiền Phong) – Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện là bài kết thúc loạt bài hướng dẫn điều kiện thành lập bệnh viện tư nhân và hướng dẫn thủ tục thành lập bệnh viện tư nhân của Luật Tiền Phong.

Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện
Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện

Phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu bệnh viện và những người chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với từng chuyên khoa của bệnh viện và giấy phép hoạt động của bệnh viện.

CHỨC DANH HÀNH NGHỀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Bác sỹ đa khoa Được phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thông thường, các kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 4 và một số kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 3 theo quy định của Thông tư 43/2013/TT – BYT
Bác sỹ các chuyên khoa Bác sỹ được cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc chuyên khoa nào thì được phép thực hiện toàn bộ các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật của chuyên ngành đó theo danh mục chuyên khoa, chuyên ngành quy định tại Thông tư 43/2013/TT-BYT.

Bác sỹ chuyên khoa này có thể được thực hiện 1 số kỹ thuật của chuyên ngành khác thì kỹ thuật đó phải được ghi hoặc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề hoặc danh mục kỹ thuật kèm theo chứng chỉ hành nghề

Người hành nghề là bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng dinh dưỡng, tiết chế được phép thực hiện các kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng, tiết chế.

Người làm việc tại khoa hoặc đơn vị kiểm soát nhiễm khuẩn đồng thời trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh thì phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề ghi khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đó

Bác sĩ y học dự phòng – Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường theo danh mục kèm theo Thông tư này;

– Xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Y sỹ Được phép tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV
Điều dưỡng viên Thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLTBYT-BNV
Hộ sinh viên Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 26/2015/TTLTBYT-BNV
Kỹ thuật viên Phạm vi hoạt động chuyên môn nào thì được thực hiện các kỹ thuật y học của kỹ thuật viên chuyên ngành đó theo quy định tại Thông tư liên tịch 26/2015/TTLTBYT-BNV

Do các danh mục kỹ thuật đối với mỗi chuyên khoa là rất nhiều nên các bạn cần tìm hiểu có thể liên hệ với chúng tôi để được cung cấp bản mềm thông tư 43/2013/TT-BYT.

BÀI LIÊN QUAN:

>>> Các tuyến chuyên môn kỹ thuật

>>> Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

>>> Thủ tục xin phê duyệt danh mục kỹ thuật

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386