Phân lô bán nền đất dự án khi chưa đủ điều kiện thì bị phạt như thế nào

Phân lô bán nền đất dự án khi chưa đủ điều kiện thì bị phạt như thế nào

(Luật Tiền Phong)Chủ đầu tư được nhà nước giao đất thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở chỉ được bán sản phẩm khi đủ điều kiện. Trường hợp khi dự án chưa đủ điều kiện mà thực hiện phân lô bán nền thì sẽ bị áp dụng các chế tài, bài viết sau chúng tôi giới thiệu quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi này để các bạn tham khảo.

Phân lô bán nền đất dự án khi chưa đủ điều kiện thì bị phạt như thế nào
Phân lô bán nền đất dự án khi chưa đủ điều kiện thì bị phạt như thế nào

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án nhà ở

Theo quy định tại Khoản 1 điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án nhà ở chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi:

 • Quyền sử dụng đất trong dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án;
 • Chủ đầu tư đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng: công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt;
 • Dự án đã được kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực;
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người mua: điện, nước, thu gom rác thải.
 • Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Phân lô, bán nền khi chưa đủ điều kiện thì chủ đầu tư sẽ bị phạt

Theo quy định tại điều 21 nghị định 91/2019/NĐ-CP nếu chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở khi chưa đủ điều kiện như chúng tôi trích dẫn phía trên thì sẽ bị phạt tiền theo các mức sau:

 • Phạt từ 20 đến 50 triệu đồng nếu diện tích chuyển nhượng dưới 0,5ha;
 • Phạt từ 50 đến 100 triệu đồng nếu diện tích chuyển nhượng từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;
 • Phạt từ 100 đến 200 triệu đồng nếu diện tích chuyển nhượng từ 1ha đến 3 ha;
 • Phạt từ 200 đến 500 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển nhượng từ 3ha trở lên.

Nếu hành vi vi phạm mà không đủ từ 2 điều kiện trở lên thì bị phạt như sau:

 • Phạt từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với diện tích chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta;
 • Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với diện tích chuyển nhượng từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;
 • Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với diện tích chuyển nhượng từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;
 • Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với diện tích đất từ 03 héc ta trở lên.

Các trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Các bên còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

 • Phải hoàn thiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép phân lô, bán nền đối với trường hợp chưa có văn bản cho phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Buộc chủ đầu tư phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch;
 • Buộc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trong việc hoàn thành xây dựng nhà theo đúng thiết kế được phê duyệt;
 • Buộc chủ đầu tư nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm.

======================================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386