Phạt 2 tỷ đồng hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

Phạt 2 tỷ đồng hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

(Luật Tiền Phong) – Cạnh tranh có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, là động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ mang lại những hậu quả xấu đối với nền kinh tế, nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng. Do vậy, việc xử lý một cách chính xác hành vi cạnh tranh không lành mạnh của tổ chức, cá nhân kinh doanh cần phải được dựa trên quy định pháp luật cụ thể, thống nhất.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; có hiệu lực thi hành kể từ ngày s01/12/2019 và thay thế Nghị định số 71/2014/NĐ-CP.

Phạt 2 tỷ đồng hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
Phạt 2 tỷ đồng hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là gì?

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh được hiểu là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh bao gồm: Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế; hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh; hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

Hình thức xử phạt vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về cạnh tranh

Nghị định số 75/2019/NĐ-CP nêu rõ đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo; phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng; Tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện được sử dụng để vi phạm; Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm; Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương.

Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định trên, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về cạnh tranh còn có thể bị buộc áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả.

Những hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung của Nghị định 75/2019/NĐ-CP được quy định giống như Nghị định 71/2014/NĐ-CP.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh được quy định như sau:

– Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền: 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

– Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế: 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

– Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh: 2.000.000.000 đồng.

– Hành vi khác vi phạm quy định của Nghị định 75/2019/NĐ-CP: 200.000.000 đồng.

Như vây, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỉ đồng cao gấp 10 lần với mức phạt tối đa theo quy định tại Nghị định 71/2014/NĐ-CP là 200 triệu đồng.

Chương II Nghị định này đã quy định chi tiết hình thức và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh như: phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đ đối với Hành vi xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh; phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác….

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt. Các tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh bao gồm:

+ Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

+ Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm;

+ Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc;

+ Vi phạm lần đầu.

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt. Các tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh bao gồm:

+ Vi phạm có tổ chức;

+ Vi phạm nhiều lần; tái phạm;

+ Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc, những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm;

+ Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

+ Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm;

+Vi phạm có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn.

Đối với mỗi tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt xác định theo quy định tại khoản này được điều chỉnh giảm hoặc tăng tương ứng không quá 15% mức trung bình của khung hình phạt.

=====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Phòng 25B1, Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386