Quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp

Luật Tiền Phong – tên doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào, cần chú ý những nội dung gì khi đặt tên doanh nghiệp là nội dung thông điệp bài viết này Luật Tiền Phong cung cấp để các bạn tham khảo.

Quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp
Quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp

1. Quy định của pháp luật ề tên doanh nghiệp

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

Quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp nếu vi phạm các điều cấm như chúng tôi tư vấn dưới đây.

2.  Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

– Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký;

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3.  Quy định về tên nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

4.  Luật Tiền Phong hỗ trợ doanh nghiệp

– Lựa chọn tên phù hợp với quy định của pháp luật;

– Hỗ trợ tra cứu tên các doanh nghiệp đã đăng ký, tránh việc tên của doanh nghiệp đặt bị coi là trùng lặp, gây nhầm lẫn;

– Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tư vấn đăng ký bảo hộ tên doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp;

– Tư vấn về các loại hợp đồng, giải quyết các tranh chấp hợp đồng (nếu có).

Liên hệ với tổng đài hỗ trợ số 1900 6289 của chúng tôi để được luật sư tư vấn và hỗ trợ!

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386