Quy định đóng bảo hiểm xã hội

Quy định đóng bảo hiểm xã hội

Luật Tiền Phong – Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải đóng những loại bảo hiểm gì? Mức đóng ra sao? Luật Tiền Phong xin được tư vấn cho Quý khách về mức đóng bảo hiểm cụ thể như sau:

Quy định đóng bảo hiểm xã hội
Quy định đóng bảo hiểm xã hội

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, mức đóng cụ thể như sau:

Loại quỹ Người sử dụng lao động đóng Người lao động đóng Tổng cộng
Quỹ ốm đau và thai sản 3% 0 3%
Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1% 0 1%
Quỹ hưu trí và tử tuất 14% 8% 22%
Tổng cộng bảo hiểm 26%

2.  Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngoài ra, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng như sau: Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

  • Hằng tháng;
  • 03 tháng một lần;
  • 06 tháng một lần;
  • 12 tháng một lần;
  • Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tiền Phong về mức đóng bảo hiểm xã hội. Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Tiền Phong số 1900 6289 để được sử dụng dịch vụ.

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

0916 162618