Quy định mới nhất về biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản để thi hành quyết định hành chính về thuế

Quy định mới nhất về biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản để thi hành quyết định hành chính về thuế

(Luật Tiền Phong) nếu người nộp thuế không tự nguyện thi hành quyết định hành chính thuế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. Một trong các biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản ngân hàng để thi hành. Vậy pháp luật quy định như thế nào về cưỡng chế trích tiền từ tài khoản?

Quy định mới nhất về biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản để thi hành quyết định hành chính về thuế
Quy định mới nhất về biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản để thi hành quyết định hành chính về thuế

Trường hợp nào thì bị cưỡng chế?

Các đối tượng không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả, quyết định hành chính thuế khác hoặc không thanh toán chi phí cưỡng chế thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp trích chuyển tiền từ tài khoản của nguời nộp thuế tại tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước.

Xác minh thông tin tài khoản

Không tự nhiên cơ quan thuế trích được tiền từ tài khoản của đối tượng mà phải qua công tác xác minh tài khoản. Bước đầu căn cứ vào việc người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế về thông tin tài khoản ngân hàng, kho bạc người có thẩm quyền sẽ  ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của người bị cưỡng chế tại tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có quyền yêu cầu bằng văn bản đối với tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước cung cấp các thông tin về số tài khoản, số tiền hiện có trong tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm bảo mật những thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế khi được tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước cung cấp.

Quyết định phải có ngày, tháng, năm ra quyết định, căn cứ ra quyết định, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định, số tiền bị trích, lý do trích, họ tên, tài khoản của đối tượng, tên, địa chỉ tổ chức tín dụng nơi trich, tên, địa chỉ, số tài khoản của kho bạc nơi nhận tiền, thời hạn thi hành, chữ ký người ra quyết định và các nội dung cần thiết khác.

Nếu cần phong toả tài khoản thì trong quyết định cưỡng chế phải ghi rõ việc phong toả và xác định phong toả số tiền cụ thể. Quyết định cưỡng chế sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Trách nhiệm phối hợp của kho bạc, tổ chức tín dụng để thực hiện quyết định cưỡng chế

Khi tiếp nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền, kho bạc và các tổ chức tín dụng phải:

  • Cung cấp các thông tin cần thiết về toàn bộ số hiệu tài khoản, số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế mở tại đơn vị mình trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu;
  • Chuyển số tiền của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế vào tài khoản của ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền thuế, tiền phạt, chi phí cưỡng chế trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế; đồng thời thông báo cho cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế và người bị cưỡng chế biết.

Trường hợp số dư trong tài khoản tiền gửi ít hơn số tiền mà tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế phải nộp thì vẫn phải trích chuyển số tiền đó vào tài khoản của ngân sách nhà nước ghi trong quyết định cưỡng chế, đồng thời có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế biết việc trích chuyển; việc trích chuyển không cần sự đồng ý của tổ chức và cá nhân đó.

  • Tiến hành phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế ghi trên quyết định cưỡng chế ngay khi nhận được quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế (đối với quyết định cưỡng chế có yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế).
  • Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế biết khi quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà tài khoản của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế không đủ số tiền để trích chuyển nộp vào ngân sách.
Luật Tiền Phong - 1900 6289
Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

>>> Quy định mới nhất về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

>>> Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt hành chính về thuế

>>> Người liên quan cũng có thể bị xử phạt hành chính về thuế

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386