Quy định mới nhất về mức phạt đối với việc không cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế

Quy định mới nhất về mức phạt đối với việc không cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế

(Lut Tin Phong) người np thế phi cung cp thông tin liên quan đến vic xác đnh nghĩa v thuế, nếu không cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế s b x pht hành chính theo quy đnh sau đây.

Quy định mới nhất về mức phạt đối với việc không cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế
Quy định mới nhất về mức phạt đối với việc không cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế

Theo điều 8 Nghị định 129/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 10 Thông tư 166/2013/TT-BTC thì hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế sẽ bị phạt như sau:

Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cung cp thông tin, tài liu, h sơ pháp lý liên quan đến đăng ký thuế theo thông báo ca cơ quan thuế quá thi hn quy định t 05 ngày làm vic tr lên.

b) Cung cp thông tin, tài liu, s kế toán liên quan đến vic xác định nghĩa v thuế theo thông báo ca cơ quan thuế quá thi hn quy định t 05 ngày làm vic tr lên.

c) Cung cp sai lch v thông tin, tài liu, s kế toán liên quan đến vic xác định nghĩa v thuế sau ngày hết hn do cơ quan thuế thông báo.

Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Cung cp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liu, chng t, hóa đơn, s kế toán liên quan đến vic xác định nghĩa v thuế trong thi hn kê khai thuế; s hiu tài khon, s dư tài khon tin gi cho cơ quan có thm quyn khi được yêu cầu

b) Không cung cp đầy đủ, đúng các ch tiêu, s liu liên quan đến nghĩa v thuế thuc din phi đăng ký vi cơ quan thuế theo chế độ quy định, b phát hin nhưng không làm gim nghĩa v thuế vi ngân sách nhà nước

c) Không cung cp; cung cp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liu liên quan đến tài khon tin gi ti t chc tín dng, Kho bc Nhà nước, công n bên th ba có liên quan trong thi hn 03 ngày làm vic, k t ngày được cơ quan thuế yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Chậm nộp tờ khai thuế bị xử phạt hành chính như thế nào?

>>> Trường hợp nào thì không bị xử phạt hành chính về thuế?

>>> Quy định mới nhất về thời hiệu xử phạt hành chính về thuế

================

BAN TƯ VN PHÁP LUT LUT TIN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Đa ch: Toà nhà Bình Vượng, s 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Ni

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386