Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

(Luật Tiền Phong) – tuỳ theo sự phân cấp mà mỗi cơ quan, cá nhân có thẩm quyền được thực hiện xử phạt hành chính về thuế khác nhau. Luật Tiền Phong cung cấp quy định mới nhất vè thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau.

Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Những người có thẩm quyền xử phạt hành chính về thuế

Theo quy định tại điều 14 nghị định 129 và Điều 16 Thông tư 166 hướng dẫn cụ thể điều luật này thì những người sau đây có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về thuế:

  • Công chức thuế, đội trưởng, chi cục trưởng chi cục thuế, cục trưởng cục thuế, tổng cục trưởng tổng cục thuế.
  • Chủ tịch UBND các cấp.

Mức xử phạt hành chính cụ thể đối với từng người có thẩm quyền

Công chức thuế đang thi hành công vụ được phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến mức 1 triệu đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Đội trưởng có quyền phạt cung cấp và phạt đến 5 triệu đồng với hành vi vi phạm về thủ tục thuế.

Chi cục trưởng Chi cục thuế được phạt cảnh cáo và được phạt:

  • đến 50 triệu đồng đối với các hành vi khai thiếu thuế phải nộp hoặc khai thừa số thuế được hoàn, trốn thuế, gian lận thuế, xử phạt đối với các tổ chức tín dụng.
  • Được áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc đối tượng vi phạm nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Cục trưởng Cục Thuế trong phạm vi địa bàn quản lý của mình, có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với các mức:

  • Phạt tiền đến 140.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp tờ khai, chậm thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ đăng ký thuế, không khai đủ nội dung trong hồ sơ thuế, vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, kê khai thiếu hoặc thừa thuế làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp thuế, trốn thuê,s gian lận thuế.
  • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đối tượng vi phạm nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đối với các hành vi vi phạm đến mức bị phạt tiền đến 200 triệu đồng và áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả là phải nộp lại toàn bộ số tiền vi phạm (thuế thiếu, thuế phải nộp, thuế chậm nộp).

Chủ tịch UBND các cấp được phạt đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các bạn có thể quan tâm:

>>> Quy định mới nhất về mức phạt đối với hành vi khai thuế thiều hoặc thừa trong trường hợp được hoàn

>>> Không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ bị phạt

>>> Quy định mới nhất về mức phạt đối với việc không cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386