Quy định mới về đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Luật Tiền Phong – Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hiện nay đã trở nên phổ biến khi các hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên khốc liệt do tính cạnh tranh cao, việc đăng ký bảo hộ với những đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ là hàng rào ngăn chặn, là liều thuốc phòng ngừa sự sao chép, coppy, ăn cắp bản quyền đối với những sản phẩm sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. 

Đối tượng sở hữu công nghiệp gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, các chủ sử dụng của đối tượng này có quyền đăng ký bảo hộ với các đối tượng do tự mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.  Việc đăng ký bảo hộ phải được thể hiện bằng đơn nộp kèm theo các hồ sơ gửi tới cơ quan thẩm quyền.

1. Yêu cầu chung về đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp nói chung

Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp phải gồm các tài liệu sau đây:

a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

b) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định;

c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với những tài liệu sau đây có thể được sử dụng ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt nhưng phải được dịch ra nếu được yêu cầu:

a) Giấy uỷ quyền;

b) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký;

c) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;

d) Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm:

a) Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

b) Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Mỗi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một đối tượng sở hữu công nghiệp duy nhất. Đối với một nhóm sáng chế có mối liên hệ chặt chẽ về kỹ thuật nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo chung duy nhất thì có thể được đăng ký bằng một đơn đăng ký độc quyền.

Với các kiểu dáng công nghiệp mà:  (i) của một bộ sản phẩm gồm nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích; (ii) kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó thì có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

2. Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế

Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chếbản tóm tắt sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế. Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện: (i) Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó; (ii) Giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế; (iii) Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế.

Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ.

3. Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, theo đó:

  • Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải: (i) Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ; (ii) Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại; (iii) Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.
  • Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

4. Yêu cầu đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí

Đơn đăng ký thiết kế bố trí bao gồm tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định thiết kế bố trí cần bảo hộ, cụ thể:

  1. Bản vẽ, ảnh chụp thiết kế bố trí;
  2. Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí;
  3. Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại.

Trên đây là các quy định mới nhất đối với với đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, mọi câu hỏi của các bạn về vấn đề này vui lòng liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu số 1900 6289 của chúng tôi để được tư vấn cụ thể và hướng dẫn thực hiện!

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386