Quy định mới về lệ phí trước bạ

Quy định mới về lệ phí trước bạ

Luật Tiền PhongNgày 24/05/2016 Bộ tài chính ban hành thông tư số 75/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Nội dung nổi bật đáng chú ý của thông tư này chính là những thay đổi so với thông tư cũ.

Quy định mới về lệ phí trước bạ
Quy định mới về lệ phí trước bạ

Thông tư 34/2013/TT-BTC quy định rằng : “tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ sở hữu tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”.

Quy định của thông tư cũ chỉ nêu là “ trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ sở hữu tài sản phải nộp lệ phí trước bạ” mà không nêu rõ trường hợp cụ thể như thế nào là đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu.

– Theo quy định mới của Thông tư 75/2016/TT-BTC thì “Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm:

a) Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu (đối với công ty cổ phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên công ty (đối với loại hình doanh nghiệp khác) hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với trường hợp bán doanh nghiệp theo quy định tại Điều 187 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

b) Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại: Điểm c khoản 1 Điều 196 (Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác); điểm b khoản 1 Điều 197 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty); điểm c khoản 1 Điều 198 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn); Điều 199 của Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ.”

Ở đây, thông tư mới đã quy định cụ thể về những trường hợp được coi là đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu. Theo đó thì doanh nghiệp thực hiện 2 hoạt động cùng lúc đó là:

–  đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập;

– đổi tên và  thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu;

– đổi tên và thay đổi toàn bộ thành viên công ty;

– đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Như vậy các hoạt động doanh nghiệp đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập, thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu, đổi tên và thay đổi toàn bộ thành viên công ty, đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác; một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty; chuyển nhượng toàn bộ cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn) sẽ làm hình thành nên một doanh nghiệp hoàn toàn mới về tên gọi và chủ sở hữu, không còn liên quan gì đến doanh nghiệp cũ nữa nên việc doanh ngiệp này phải nộp lệ phí trước bạ là hoàn toàn hợp lý.

Bên cạnh đó, thông tư còn nêu thêm: “ trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ” thì không phải nộp lệ phí trước bạ vì đổi tên nhưng chuyển từ DN tư nhân sang cty TNHH 1 thành viên do cá nhân đó là chủ DN thì ở đây chỉ thay đổi tên và loại hình DN, không phải thay đổi đồng thời tên và chủ sở hữu nên không cần phải nộp lệ phí trước bạ nữa là đúng vì chủ DN đã thực hiện nghĩa vụ thuế trước bạ rồi.

Quy định của Thông tư 75/2016 này đã bổ sung làm rõ hơn thông tư 34/2013, tránh các tình trạng mua bán DN trá hình mà trốn tránh nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.

Luật Tiền Phong chuyên cung cấp các thông tin pháp luật, tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ pháp lý nhanh chóng, đảm bảo. Hãy liên hệ với chúng tôi theo tổng đài tư vấn 1900 6289.

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386