Quy định về đăng ký sáng chế

Quy định về đăng ký sáng chế

Luật Tiền Phong – Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đây là sản phẩm trí tuệ mang tính cá nhân. Do đó, để được công nhận và bảo hộ thì cần thực hiện đăng ký sáng chế. Luật Tiền Phong xin giới thiệu các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục này được thực hiện việc đăng ký như sau đây:

Quy định về đăng ký sáng chế
Quy định về đăng ký sáng chế

Căn cứ pháp lý:

– Luật sở hữu trí tuệ 2005,

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

– Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

1. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ gồm:

  • Tờ khai (02 bản theo mẫu);
  • Bản mô tả (02 bản);
  • Yêu cầu bảo hộ (02 bản);
  • Các tài liệu liên quan (nếu có);
  • Chứng từ nộp phí, lê phí.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.Trình tự thực hiện

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục sở hữu trí tuệ và bước một, cơ quan này sẽ  kiểm tra đơn có tuân thủ các quy định về hình thức hay không, từ đó kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không để tiến hành đến bước thẩm định nội dung ở bước 2.

Kết thúc bước 1, Cục có thể trả thông báo tiếp nhận/từ chối đơn, nếu đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ có  thông báo chấp nhận đơn, ngược lại nếu đơn không hợp lệ Cục sẽ có thông báo từ chối đơn và nêu rõ lý do.

Khi đơn được chấp nhận là hợp lệ thì sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

Thẩm định về nội dung đơn: là bước mà Cục SHTT sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, đánh giá việc đăng ký bảo hộ sáng chế có vi phạm quy định, có mâu thuẫn, có tranh chấp, có gây hiểu nhầm với bất kỳ đối tượng nào được bảo hộ trước đó hay không, sau đó, nếu xét thấy hồ sơ đủ điều kiện được bảo hộ thì Cục SHTT ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ chối.

Trường hợp, Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ thì cùng với việc cấp văn bằng, Cục sẽ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

3. Thời hạn giải quyết

– Thẩm định hình thức đơn: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn;

– Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung đơn hoặc ngày công bố.

4. Lệ phí

– Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng

– Lê phí công bố đơn: 120.000 đồng

– Phí thẩm định nội dung đơn: 420.000 đồng

– Phí tra cứu: 120.000 đồng

– Lê phí cấp bằng: 120.000 đồng

– Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

–  Điều kiện đăng ký sáng chế đối với tổ chức, cá nhân:

+ Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

+ Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý (Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ).

– Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ:

+ Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

i) Có tính mới;

ii) Có trình độ sáng tạo;

iii) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

+ Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

i) Có tính mới;

ii) Có khả năng áp dụng công nghiệp (Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ).

6.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (mẫu kèm theo)

– Tờ khai đăng ký sáng chế

– Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

Moi băn khoăn về vấn đề đăng ký sáng chế, Quý khách có thể liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006289 để được hỗ trợ.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386