Thủ tục xin giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh mới nhất

Thủ tục xin giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh mới nhất

(Luật Tiền Phong) – Cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh là một trong những khâu quan trọng của quá trình cấp cứu, bởi lẽ trên quãng đường di chuyển đến cơ sở y tế người bệnh cần được xử lý các bước ban đầu để hạn chế tối đa tình trạng xấu đi của bệnh trước khi được tiến hành xử lý tại cơ sở y tế. Đây cũng là hoạt động có điều kiện, nằm trong chuỗi các hoạt động phải xin giấy phép của cơ quan thẩm quyền trước khi hoạt động.

Vậy hoạt động của đơn vị cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh có độc lập với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hay không? Đơn vị có nhu cầu hoạt động cần làm những gì để được hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành?

Trong bài viết sau đây, Luật Tiền Phong sẽ tư vấn về thủ tục xin giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh theo quy định mới nhất hiện nay. Quý khách hàng quan tâm có thể kết nối với chúng tôi qua tổng đài 1900 6289 để được tư vấn trực tiếp.

Quy định về dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh
Quy định về dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh

Các nội dung chính của bài viết:

  • Các văn bản pháp luật điều chỉnh
  • Giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh là gì?
  • Điều kiện cấp giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
  • Hồ sơ xin giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
  • Thủ tục xin giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh
  • Dịch vụ hỗ trợ thủ tục của Luật Tiền Phong 

1. Các văn bản pháp luật điều chỉnh

– Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

– Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

– Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

2. Giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh là gì?

Cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh là quá trình hỗ trợ di chuyển người bệnh từ các địa điểm gặp nạn không phải cơ sở y tế đến cơ sở y tế hoặc từ cơ sở y tế này đến cơ sở y tế khác trong từng trường hợp cụ thể. 

Đơn vị thực hiện hỗ trợ có thể là một đơn vị độc lập hoặc là một bộ phận của cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân. Đơn vị thực hiện phải được cấp phép hoạt động bởi cơ quan nhà nước thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Như vậy giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh là một loại giấy tờ pháp lý ghi nhận cho một đơn vị, tổ chức được phép thực hiện hoạt động cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

3. Điều kiện cấp giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Điều kiện 1: Về thiết bị, phương tiện vận chuyển y tế

–  Có xe ô tô cứu thương. Xe ô tô cứu thương phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 27/2017/TT-BYT về tiêu chuẩn sử dụng xe cứu thương;

–  Có các thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu bảo đảm an toàn cho người bệnh. Cơ sở phải đảm bảo có vali thuốc cấp cứu trang bị trên xe ô tô cứu thương cho một kíp cấp cứu ngoại viện;

–   Có đủ phương tiện vận chuyển bảo đảm vệ sinh môi trường khi chuyển người bệnh.

Điều kiện 2: Về nhân sự

–   Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề.

Có văn bằng chuyên môn hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã được học về chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

+ Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.

+ Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

–  Các nhân sự khác: Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật nêu trên, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Điều kiện 3: Về việc hợp tác vận chuyển

Cơ sở cần có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với một bệnh viện hoặc phòng khám trong nước. Ngoài ra, nếu cơ sở đăng ký vận chuyển người bệnh ra nước ngoài thì cần có hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không và ít nhất một hợp đồng hợp tác với bệnh viện nước ngoài.

Điều kiện 4: Về phạm vi hoạt động chuyên môn

Cơ sở dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn: Cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

4. Hồ sơ xin giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Tổ chức đề nghị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

–  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu);

–  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao chứng thực trong 6 tháng);

–  Chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề (bản sao chứng thực);

–  Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở (theo mẫu);

–  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở (theo mẫu);

–  Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề. Hồ sơ bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch tự thuật;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (còn thời hạn);

+ Hợp đồng lao động và bằng cấp liên quan của các nhân viên.

–  Tài liệu chứng minh cơ sở đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê (nếu thuê) địa điểm đặt trụ sở, giấy tờ đăng ký xe, các biên lai, chứng từ về việc mua các trang thiết bị cần thiết,…;

–  Hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;

–  Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở (trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành).

5. Thủ tục xin giấy phép cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Như chúng tôi đã hướng dẫn tại Mục 2 hồ sơ được lập thành 01 (một) bộ và nộp tại bộ phận một cửa Sở Y tế nơi đơn vị đặt trụ sở.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét và thông báo cho đơn vị hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Khi đó, đơn vị cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo sửa đổi, bổ sung.

Trong 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn thẩm định tiến hành thẩm định tại cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh: 4.300.000 đồng.

6. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục của Luật Tiền Phong 

Luật Tiền Phong hỗ trợ trọn gói thủ tục xin giấy phép hoạt động cho cơ sở cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Khách hàng sẽ được:

–  Tư vấn toàn diện các quy định pháp luật về thủ tục xin giấy phép hoạt động cho cơ sở cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh, về các thủ tục pháp lý khác liên quan và thắc mắc của khách hàng;

–  Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục;

–  Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước thẩm quyền, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có);

–  Nhận kết quả và bàn giao đến khách hàng;

–  Hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý hậu thủ tục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Những lưu ý khi xin giấy phép vận chuyển người bệnh

Trên đây là tư vấn của Luật Tiền Phong về thủ tục xin giấy phép hoạt động cho cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh theo quy định mới nhất. Quý khách hàng có nhu cầu xin giấy phép dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh, hãy liên hệ với luật sư của chúng tôi để được luật sư tư vấn và hỗ trợ dịch vụ!

Luật sư Tiền Phong
Luật sư Tiền Phong

==========================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 0976 714 386/ 0916 162 618

Email: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386