Quy định về đơn đăng ký nhãn hiệu

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu cần phải có các tiêu chí được quy định tại điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

1. Đơn phải thể hiện tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ, gồm:

a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Đơn phải trình bày rõ nội dung mô tả về các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu (từ ngữ, hình ảnh, hình khối của nhãn hiệu) và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có (mô tả sơ bộ ý nghĩa của nhãn hiệu theo ý tưởng xây dựng nhãn hiệu).

3. Đơn phải có nội dung các nhóm sản phẩm hàng hoá, dịch vụ được phân loại theo theo Thoả ước Ni-xơ (Nice) về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

Yêu cầu đối với Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể:

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

c) Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

d) Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

đ) Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

c) Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

d) Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

đ) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Luật Tiền Phong là đơn vị chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, chúng tôi tư vấn tất cả các thắc mắc về nhãn hiệu tại tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 6289, hãy kết nối với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ!

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386