Quy định về hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Luật Tiền Phong – Trên mỗi sản phẩm đều có mã số mã vạch. Vậy mã số mã vạch này để làm gì? Người tiêu dùng có thể biết được những thông tin gì thông qua sản phẩm này? Còn cơ sở sản xuất muốn có mã số mã vạch này thì phải làm sao?

Quy định về hồ sơ đăng ký mã số mã vạch
Quy định về hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

1. Mã số mã vạch là gì? Ý nghĩa của dãy mã số mã vạch trên sản phẩm

Mã số mã vạch là một trong những công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng đó thể hiện dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được dữ liệu.

Mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một quy tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc các dữ liệu gồm cả chữ và số) dưới dạng máy quét có thể đọc được.

Bên dưới mã vạch là dãy mã số tương ứng.

Mã số mã vạch được in trực tiếp lên đối tượng cần quản lý như thương phẩm, vật phẩm, các thùng hàng để giao nhận/ vận chuyển.

2. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN Về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” và Thông tư 16/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”, để tiến hành đăng ký mã số mã vạch thì tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

a) Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (02 bản);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);

c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này (02 bản).

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp mã số, vào sổ đăng ký, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV. Trường hợp nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ ra thông báo đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định chuẩn chỉnh.

Trên đây là bài viết của Luật Tiền Phong giới thiệu về hồ sơ, thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm. Nếu còn vấn đề thắc mắc cần được tư vấn, trao đổi bạn vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386