Quy định về quyền khai thác khoáng sản

Quy định về quyền khai thác khoáng sản

(Luật Tiền Phong) – khai thác khoáng sản là một trong những ngành nghề đặc thù và yêu cầu một số điều kiện nhất định. Chủ thể của quyền khai thác khoáng sản phải đảm bảo những điều kiện gì, họ có những quyền và nghĩa vụ gì?

Để trả lời cho câu hỏi này, Luật Tiền Phong chia sẻ với các bạn những quy định của pháp luật có liên quan trong bài viết sau:

Quy định về quyền khai thác khoáng sản
Quy định về quyền khai thác khoáng sản

I.  Chủ thể được thực hiện quyền khai thác khoáng sản theo quy định

Điều 51 Luật Khoáng sản 2010  định các đối tượng sau được quyền khai thác khoáng sản gồm:

Các tổ chức, cá nhân sau đây được quyền đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãđược thành lập theo Luật hợp tác xã.

c) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản. Hộ kinh doanh được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp;
 • Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

II. Nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

1.  Nguyên tắc cấp giấy phép khai thác khoáng sản

 • Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
 • Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ.

2.  Điều kiện để các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

 • Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
 • Cóbáo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng sốvốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

III. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

 • Sửdụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác;
 • Tiến hànhkhai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản;
 • Được thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu được phép khai thác, nhưng phải thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi thực hiện;
 • Cấtgiữ, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật;
 • đ)Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;
 • Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;
 • Khiếunại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoángsản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt;
 • Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Bảođảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;
 • Đăngký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
 • Khaithác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường;
 • Thuthập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;
 • Báocáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Bồi thường thiệthại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;
 • Tạo điềukiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;
 • Đóngcửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;

Liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu của chúng tôi số 1900 6289 để được luật sư tư vấn về các nội dung liên quan đến việc xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, gia hạn giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386