Quy định về quyền thay đổi họ, tên của cá nhân

Luật Tiền Phong – Quyền thay đổi họ, tên là một trong các quyền nhân thân cơ bản của mỗi cá nhân được pháp luật dân sự Việt Nam bảo hộ. Pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này.

1. Quy định của Bộ luật dân sự về quyền thay đổi họ, tên

Bộ luật Dân sự 2005 quy định các trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên tại Điều 27, bao gồm:

Quy định về quyền thay đổi họ, tên của cá nhân2. Hồ sơ và thủ tục thực hiện

– Hồ sơ để thực hiện thủ tục thay đổi này gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

+ Các giấy tờ liên quan.

Quy định về quyền thay đổi họ, tên của cá nhân
Quy định về quyền thay đổi họ, tên của cá nhân

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Nộp đến Ủy ban nhân dân cấp huyện – nơi đăng ký hộ tịch trước đây (khoản 1 Điều 46 Luật Hộ tịch).

– Thủ tục thực hiện: trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi chữ đệm, tên phù hợp với quy định pháp luật thì Phòng Tư pháp ghi vào Sổ hộ tịch, người yêu cầu đăng ký thay đổi ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Bên cạnh việc quy định đây là quyền của mỗi cá nhân, pháp luật cũng quy định thêm điều kiện về quyền này đối với cá nhân ở một khoảng độ tuổi nhất định nhằm vừa đảm bảo cho sự công bằng về quyền nhân thân này của mỗi cá nhân; đồng thời cũng là đảm bảo chắc chắn hơn tránh quyền này bị lạm dụng.

Theo đó: Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và phải thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên còn phải có sự đồng ý của người đó (khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều).

Luật Tiền Phong chuyên tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý. Liên hệ với chúng tôi qua số tổng đài 1900 6289 để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Trân trọng!

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386