Quy định về việc góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp

Quy định về việc góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp

Luật Tiền Phong – thành viên, cổ đông có quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng nhiều loại tài sản khác nhau, Luật Tiền Phong tư vấn về vấn đề này để các bạn tham khảo thực hiện, cụ thể như sau:

quy định về việc góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp

1.  Tài sản nào được quyền góp vốn vào doanh nghiệp

Các thành viên, cổ đông có quyền dùng tài sản là tiền Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam: nhà, đất, máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

2.  Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Việc đăng ký tài sản khi góp vốn chỉ được đặt ra với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật như: nhà, đất, công trình xây dựng trên đất, máy bay, tàu thuyền, xe ô tô, xe máy…

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định: mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận cổ tức của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản.

3.  Luật Tiền Phong hỗ trợ các bạn trong việc sang tên, chuyển quyền tài sản khi góp vốn

Với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, chúng tôi hỗ trợ các bạn:

– Hoàn thiện hồ sơ chuyển quyền;

– Định giá tài sản trong trường hợp cần thiết;

– Đại diện nộp hồ sơ sang tên tại cơ quan thẩm quyền đảm bảo tài sản được góp vốn vào doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ pháp lý hoàn hảo, đạt được mục đích cho doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài hỗ trợ 1900 6289 để được tư vấn và hỗ trợ!

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386