Quy trình cấp mã số mã vạch

Luật Tiền Phong – Mã số mã vạch được cấp cho tổ chức/doanh nghiệp theo quy trình như thế nào? Trong bài viết sau, Luật Tiền Phong xin giải đáp về vấn đề này.

Quy trình cấp mã số mã vạch
Quy trình cấp mã số mã vạch

1. Trình tự cấp mã số mã vạch

Theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN Về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” thì việc cấp mã số mã vạch được thực hiện theo trình tự sau đây:

–  Đăng ký sử dụng mã số mã vạch;

–  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch;

–  Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch;

–  Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch.

Quy trình cấp mã số mã vạch được thực hiện theo từng bước cụ thể. Từ bước nộp hồ sơ đăng ký dịch vụ cho đến khi được cấp mã số mã vạch và người dùng sử dụng mã số mã vạch đó như thế nào đều được quy định tại Quyết định.

2. Đăng ký sử dụng mã vạch

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam bằng cách nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.

Theo đó, hồ sơ cần có:

  • Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (theo mẫu);
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;
  • Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (theo mẫu);
  • Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR) (theo mẫu).

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký lập hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch; tiếp nhận và xử lý sơ bộ hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch

3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ đăng kí sử dụng mã số mã vạch.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp mã số; vào sổ đăng kí và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch. Trường hợp, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch

Sau khi tiến hành xong thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch, tổ chức tiếp nhận còn có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch này nếu như tổ chức/doanh nghiệp có yêu cầu. Đồng thời hướng dẫn tổ chức/doanh nghiệp thực hiện theo đúng nội dung quy định về sử dụng mã số mã vạch.

Trên đây là bài viết của Luật Tiền Phong về quy trình cấp mã số mã vạch. Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc mong muốn chia sẻ ý kiến, mời bạn vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386