Quyền khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Luật Tiền Phong – khi tranh chấp trong kinh doanh thương mại không được các bên thiện chí giải quyết bằng con đường hòa giải, thương lượng, bên có quyền lợi bị xâm hai có quyền khởi kiện vụ kiện kinh doanh thương mại để yêu cầu tòa án bảo vệ qu

Quyền khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại
Quyền khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

1. Quyền khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại 

Điều 186 Luật Tố tụng Dân sự có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

2. Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Không áp dụng thời hiệu trong các trường hợp: Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu; Tranh chấp về quyền sử dụng đất và các trường hợp khác được pháp luật quy định.

Thời hiệu khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại có thể bắt đầu lại trong trường hợp:

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hòa giải với nhau.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện nêu trên.

Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

3. Hồ sơ khởi kiện 

Để khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại, Quý Khách hàng phải chuẩn bị đơn khởi kiện kèm theo các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Đơn khởi kiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nội dung và hình thức, cụ thể cần có các nội dung cơ bản sau đây:

  •  Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
  • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

  • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  •  Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
  • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Hồ sơ khởi kiện có thể được gửi đến tòa án bằng con đường bưu điện, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp.

4. Trình tự giải quyết vụ án kinh doanh thương mại

– Tiếp nhận đơn: Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

– Phân công thẩm phán giải quyết vụ án: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

– Trong 05 ngày làm việc, thẩm phán được phân công sẽ xem xét ra quyết định xử lý đơn khởi kiện:

+ Trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; 

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong trường hợp đơn khởi kiện chưa phù hợp với quy định của pháp luật, hoặc.

+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án.

– Thụ lý vụ án: Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

– Thông báo về việc thụ lý vụ án: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

– Tổ chức hòa giải: Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được theo quy định. Nếu các đương sự  thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

– Tổ chức định giá trong trường hợp các bên có tranh chấp tài sản mà không thống nhất được giá trị tài sản tranh chấp.

– Tổ chức đối chất trong trường hợp lời khai của các bên có sự mâu thuẫn.

– Ra quyết định đưa vụ án ra xét xử: Kết thúc giai đoạn chuẩn bị xét xử, thẩm phán sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử;  Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định

5. Sự hỗ trợ của Luật Tiền Phong trong vụ án kinh doanh thương mại 

– Luật Tiền Phong sẽ hỗ trợ các bên tham gia đàm phán, thương lượng giải quyết các tranh chấp thương mại;

– Hoàn thiện hồ sơ khởi kiện nộp tại tòa án có thẩm quyền;

– Hỗ trợ khách hàng thu thập chứng cứ, tài liệu bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng;

– Đại diện tham gia hòa giải, làm việc theo lịch thông báo của tòa án;

– Cử luật sư tham gia tranh tụng tại các cấp tòa án bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Vui lòng điện thoại 1900 6289 để được Luật sư Đào Liên – Luật Tiền Phong hỗ trợ tư vấn hoặc tham gia tranh tụng tại các cấp tòa án bảo vệ quyền lợi. Với kỹ năng tranh tụng, bản lĩnh pháp lý, kiến thức chuyên sâu, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Thời hiệu khởi kiện và hồ sơ khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại | Luật tiền phong

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386