Đăng ký thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai

Đăng ký thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai

(Luật Tiền Phong) – pháp luật cho phép các bên được đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, nhưng khi tài sản thế chấp hình thành trong tương lai đã hình thành và được cấp giấy chứng nhận rồi thì xử lý thế nào?

Đăng ký thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai
Đăng ký thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai

Hướng dẫn cách ghi nội dung đăng ký thế chấp trong trường hợp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đã hình thành và được chứng nhận quyền sở hữu

Khi đăng ký thế chấp thì tài sản chưa hình thành, trong quá trình thực hiện hợp đồng thế chấp thì tài sản đã hình thành và bên thế chấp đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ ghi vào sổ địa chính, giấy chứng nhận thông tin xác định cụ thể là tài sản đã hình thành và được cấp giấy chứng nhận, tiếp tục sử dụng thế chấp đảm bảo nghĩa vụ cho bên nhận thế chấp.

Trường hợp chủ đầu tư hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua tài sản hoặc người mua tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận khi tài sản đó đang được thế chấp dưới dạng tài sản hình thành trong tương lai trong thì sau khi Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận sẽ ghi luôn vào Sổ địa chính, Giấy chứng nhận thông tin xác định cụ thể tài sản gắn liền với đất đã hình thành tiếp tục được dùng thế chấp bảo đảm nghĩa vụ cho bên nhận thế chấp

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Đối với các trường hợp sau thì các bên có thể yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở không phải là nhà ở riêng lẻ:

 • Đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở có yêu cầu chuyển sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;
 • Đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở và có yêu cầu chuyển sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành (việc đã hình thành được xem xét qua việc đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng).
 • Trường hợp đã thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật nhà ở thì khi bên thế chấp được cấp Giấy chứng nhận và các bên tiếp tục thỏa thuận thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở này để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể yêu cầu đăng ký một trong các trường hợp sau đây:
  • Xoá đăng ký thế chấp quyền tài sản tại Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và thay bằng thế chấp tài sản là nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai.
  • Chuyển tiếp đăng ký và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.
 • Trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở (không phải nhà ở riêng lẻ) sang đăng ký thế chấp nhà ở, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền không yêu cầu các bên tham gia hợp đồng thế chấp xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trước khi thực hiện thủ tục công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở.
 • Trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà có yêu cầu chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất do tài sản đã hình thành, nghiệm thu và được chứng nhận quyền sở hữu thì việc chuyển tiếp đăng ký được thực hiện như việc chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.

Xóa đăng ký thế chấp

Trường hợp xóa đăng ký  thì tùy từng trường hợp cụ thể, người yêu cầu đăng ký nộp các loại giấy tờ sau:

 • Văn bản giải chấp;
 • Văn bản thanh lý hợp đồng thế chấp;
 • Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản khác chứng minh việc xử lý xong toàn bộ tài sản thế chấp;
 • Nếu tài sản bị tiêu hủy bị tổn thất thì phải nộp tài liệu chứng minh việc tài sản bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ hoặc quyết định phá dỡ, tịch thu tài sản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp thế chấp, tuyên bố hợp đồng thế chấp vô hiệu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Quy định bảo lãnh khi mua nhà ở hình thành trong tương lai

>>> Không đủ điều kiện mà chuyển quyền, cho thuê, thế chấp đất sẽ bị phạt như thế nào?

>>> Một số gợi ý về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

======================================

 BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386