Tên gọi các cơ quan nhà nước qua những bản Hiến pháp

Luật Tiền PhongHiến pháp là đạo luật cơ bản bao gồm các quy tắc xử sự mang tính cơ bản nhất, chủ đạo nhất quy định về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề quan trọng của đất nước đồng thời quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Lịch sử nhà nước ta đã xây dựng nhiều bản Hiến pháp phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định. Vậy những bản Hiến pháp quy định như thế nào về tên gọi các cơ quan? Mời các bạn đón đọc bài viết sau.

Tên gọi các cơ quan nhà nước qua những bản Hiến pháp
Tên gọi các cơ quan nhà nước qua những bản Hiến pháp

1.  Cơ quan lập pháp

Từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 1958 cơ quan lập pháp của nước ta là Nghị viện nhân dân. Đây là cơ quan thực hiện chức năng chính là lập pháp nhằm xây dựng và sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật nước ta ngày một hoàn thiện hơn.

Từ năm 1959 bản Hiến pháp mới ra đời và quy định cơ quan lập pháp của nước ta là Quốc hội. Cũng giống như Nghị viện nhân dân, Quốc hội thực hiện những hoạt động liên quan đến lập pháp. Sau đó bản Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và 2013 đều quy định quốc hội là cơ quan lập pháp của nhà nước ta.

2.  Cơ quan hành pháp

Quyền hành pháp là một trong ba quyền cơ bản của nhà nước trong hệ thống quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mỗi thời kỳ khác nhau lại có quy định về cơ quan hành pháp khác nhau:

  • Tại Hiến pháp năm 1946 quy định cơ quan hành pháp chính là chính phủ;
  • Hiến pháp năm 1959 quy định hội đồng chính phủ là cơ quan lập pháp;
  • Đến Hiến pháp năm năm 1980 quy định Hội đồng bộ trưởng quy định Hội đồng bộ trưởng là cơ quan hành pháp.
  • Từ Hiến pháp năm 1992 đến hiến pháp năm 2013 quy định Chính phủ là cơ quan hành pháp của nhà nước.

3.  Chủ tịch nước

Chức danh chủ tịch nước được nhà nước quy định khác nhau theo từng thời kỳ. Tại Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959 quy định chức danh Chủ tịch nước. Tuy nhiên Hiến pháp năm 1980 quy định đổi chức danh Chủ tịch nước sang Hội đồng bộ trưởng. Từ Hiến pháp năm 1992 đến nay chức danh Chủ tịch nước vẫn được giữ nguyên.

4.  Cơ quan tư pháp

Theo Hiến pháp năm 1946 cơ quan tư pháp là Tòa án nhân dân. Tuy nhiên từ hiến pháp năm 1959 đến hiến pháp 1980,1992, 2013 đều quy định Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan tư pháp của nước ta.

5.  Chính quyền địa phương

Từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 1959 quy định tổ chức chính quyền địa phương gồm: Hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính. Tuy nhiên từ Hiến pháp năm 1980 đến nay chính quyền địa phương lại được tổ chức thành Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân.

Luật Tiền Phong chuyên cung cấp các thông tin pháp luật trên mọi lĩnh vực. Hãy gọi ngay 1900 6289 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386