Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

(Luật Tiền Phong) – Tổ chức khoa học và công nghệ ở nước ngoài muốn thành lập thêm chi nhánh/ văn phòng đại diện ở Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

1. Tổ chức khoa và công nghệ là gì?

  • Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức khác nhau như Viện nghiên cứu, Viện hàn lâm, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm …

2. Điều kiện để tổ chức khoa học công nghệ ở nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở Việt Nam

– Là tổ chức khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức quốc tế, quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký hoạt động;

–  Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, nhân sự, cơ sở vật theo quy định tại Điều 11 Luật khoa học và công nghệ;

–  Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà Việt Nam có nhu cầu;

–  Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

–  Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh

–  Bản sao giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền thành lập xác nhận.;

–  Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trong năm tài chính gần nhất của tổ chức khoa học và công nghệ;

–  Bản sao điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài;

–  Lý lịch tư pháp người đứng đầu văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài;

–  Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đặt trụ sở của văn phòng đại diện.

Với các giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

Bước 1: Nộp  02 bộ hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bước 2: Bộ Khoa và Công nghệ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan giải quyết hồ sơ trong thời hạn 60 ngày, nếu hồ sơ không đầy đủ thì ra thông báo bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc;

Bước 3. Bộ Khoa học và công nghệ  cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh và gửi bản sao Giấy phép tới Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi văn phòng đại diện, chi nhánh đặt trụ sở.

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386