Thành lập viện nghiên cứu có vốn đầu tư nước ngoài

 

(Luật Tiền Phong) – cá nhân/tổ chức nước ngoài thành lập doanh nghiệp góp vốn thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam đã rất phổ biến nhưng hình thức đầu tư thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài như Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu thì chỉ mới có trong thời gian gần đây và sẽ tăng lên nhiều hơn nữa trong tương lai vì các chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam giành cho các tổ chức nghiên cứu khoa học.

Luật Tiền Phong tư vấn cụ thể các quy định của pháp luật liên quan để thủ tục thành lập viện nghiên cứu có vốn đầu tư nước ngoài:

1. Điều kiện thành lập Viện nghiên cứu có vốn đầu tư nước ngoài

– Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam;

– Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động.

Hai điều kiện trên cơ bản giống với thành lập Viện nghiên cứu 100% vốn trong nước. Bạn đọc quan tâm các điều kiện về điều lệ, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính tham khảo tại bài viết: Thủ tục thành lập viện nghiên cứu nhanh nhất

Ngoài ra, để viện nghiên cứu có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động thì phải có thêm 02 điều kiện dưới đây:

–  Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;

– Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.

2. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Viện nghiên cứu có vốn nước ngoài 

–  Đơn đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

–  Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức nước ngoài;

–  Lý lịch tư pháp của người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài;

–  Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động;

– Đề án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm phần thuyết minh về sự cần thiết thành lập; tính phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; mục tiêu, nội dung, lĩnh vực, phạm vi hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; quy mô đầu tư; dự kiến về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; phân tích tài chính (nếu có);

–  Các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện tại mục 1;

–  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức đặt trụ sở chính chấp thuận về địa điểm đặt trụ sở của tổ chức khoa học và công nghệ;

– Báo cáo tài chính đã được kiểm trong năm tài chính gần nhất của tổ chức và xác nhận tài khoản ngân hàng của cá nhân nước ngoài;

– Trường hợp dự án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ gắn với việc đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ kèm theo bao gồm dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Lưu ý: Các tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp trong hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định.

>>> Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

3. Quy trình thành lập Viện nghiên cứu có vốn nước ngoài 

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Quy trình giải quyết:

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ lấy ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan;
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan có ý kiến bằng văn bản và chịu trách nhiệm về nội dung theo chức năng quản lý của mình;
  • Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và sao gửi Quyết định cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức được chấp thuận đặt trụ sở chính;

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài tiến hành thành lập.

Để được tư vấn và sử dụng dịch vụ thành lập Viện nghiên cứu có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Tư vấn quy định mới nhất về vốn tối thiểu của một Viện nghiên cứu

>>> Công chức, viên chức có được thành lập viện nghiên cứu hay không?

>>> Các trường hợp bị thu hồi giấy phép Viện nghiên cứu khoá học

>>> Tư vấn thủ tục xin cấp lại GCN của doanh nghiệp khoa học công nghệ

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386