Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Luật Tiền Phong Tư vấn thực hiện nhanh việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong bài viết dưới đây:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

Luật Doanh nghiệp 2014 có hẳn một điều luật riêng để quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo đó: người đại diện theo pháp luật được định nghĩa đó là cá nhân được thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh với giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn vị đơn người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chức cơ quan tài phán.

Doanh nghiệp có quyền đăng ký nhiều người đại diện theo pháp luật để giải quyết nhu cầu đăng ký kinh doanh của mình nhưng phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có những trách nhiệm gì?

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp các bạn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ thay đổi gồm các tài liệu sau đây:

  • Thông báo đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu);
  • Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên hoặc Hội đồng thành viên công ty TNHH hoặc Đại hội đồng cổ đông CTCP về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông CTCP/ Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên;
  • Bản sao giấy tờ nhân thân của người đại diện theo pháp luật mới.

Khi có quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì chậm nhất trong vòng 10 ngày doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Thủ tục thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trước đây doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ là bản in tại bộ phận một cửa của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một qua đường bưu điện nhưng hiện nay theo quy định mới doanh nghiệp phải mở tài khoản trực tuyến để nộp hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian để giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo qua email về việc hồ sơ hợp lệ và ngày hôm sau doanh nghiệp mang bản in lên để nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

Lưu ý sau khi doanh nghiệp được chấp thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật

Vì người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp tiến hành các giao dịch thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp nên khi thay đổi doanh nghiệp phải thông báo đến các cơ quan liên quan như:  Cơ quan thuế ngân hàng hệ thống khách hàng đối tác…

Để được tư vấn chi tiết và miễn phí về hồ sơ các bạn liên hệ được tổng đài 1900 6289 của luật Tiền Phong nhé.

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386