Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

(Luật Tiền Phong) – người sử dụng đất được nhà nước giao đất nhưng nếu vi phạm các quy định của pháp luật thì có thể bị thu hồi. 

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Các trường hợp bị thu hồi do vi phạm pháp luật

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

Các nội dung trên sẽ do Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài nguyên & Môi trường kiểm tra, xác minh lập biên bản.

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Hai nội dung trên sẽ do cơ quan thanh tra xác định và lập biên bản, kết luận.

Trình tự, thủ tục thu hồi

Lập biên bản

  • Cơ quan có thẩm quyền lập biên bản về vi phạm hành chính nếu vi phạm thuộc trường hợp phải lập biên bản.
  • Ra quyết định thu hồi đất.

Nếu vi phạm pháp luật không thuộc trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính thì phải lập biên bản xác định hành vi vi phạm có sự tham gia làm chứng.

Giao biên bản cho cơ quan thẩm quyền thu hồi đất

Biên bản được lập và trong 07 ngày cơ quan lập biên bản phải giao cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để thực hiện.

Xác minh

Trong trường hợp cần thiết, Phòng Tài nguyên & Môi trường hoặc Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức xác minh cùng Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất trước khi ra quyết định.

Ra quyết định thu hồi đất

  • Cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định về việc thu hồi đất và thông báo cho người sử dụng đất biết, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
  • Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định.
  • Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Cập nhật, chỉnh lý thông tin quyền sử dụng đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận.

Bài viết liên quan:

>>> Trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định mới nhất

>>> Tổ chức nào được làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đã thu hồi?

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386