Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

(Luật Tiền Phong) – hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn như sau:

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn
Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

1. Thẩm quyền đăng ký khai sinh quá hạn

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định sẽ thực hiện việc đăng ký khai sinh quá hạn.

Trong trường hợp người đã thành niên đăng ký khai sinh quá hạn cho mình, thì có thể đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú.

2. Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Người đi đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn phải nộp các giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu;

– Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định);

– Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ (nếu có);

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi người được khai sinh lại sinh ra cấp; nếu được khai sinh lại sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ người đi khai sinh lại, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký và bản chính Giấy khai sinh . Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký lại một bản chính Giấy khai sinh.

Thời gian giải quyết việc đăng ký khai sinh lại được thực hiện trong ngày, trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày.

Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký khai sinh quá hạn. Riêng phần ghi về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì quốc tịch của cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Trên đây là bài viết hướng dẫn các bạn đi đăng ký khai sinh quá hạn, nếu các bạn cần tư vấn thêm hoặc cần hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn, vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 1900 6289 để được trợ giúp.

TIN LIÊN QUAN 

>>>>> Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

>>>>> Thủ tục đăng ký lại việc sinh

>>>>> Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi

>>>>> Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386