Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 

(Luật Tiền Phong) – Giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài được cấp có thời hạn nhất định và trước khi hết hạn, thương nhân phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép.

Luật Tiền Phong tư vấn thủ tục thực hiện theo quy định mới nhất như sau:

thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện

1. Thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

2. Thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

3. Thi hạn gia hạn của của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh được thực hiện như quy định trên.

Không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong trường hợp thương nhân nước ngoài bị thu hồi giấy phép.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (phải được dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự);

c) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gn nhất (phải được dịch công chứng);

d) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

Hồ sơ được lập thành 01 bộ và được nộp cho cơ quan thẩm quyền giải quyết theo trình tự, thủ tục sau đây:

3. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

Thời hạn phải thực hiện thủ tục gia hạn:  trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép của thương nhân hết hạn.

Hình thực nộp hồ sơ: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủđiều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

Thời hạn hoàn thiện hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết trong trường hợp đặc biệt:  Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Công thương.

Bộ Công Thương thực hiện việc gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp việc gia hạn Chi nhánh, văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Luật Tiền Phong cam kết ra kết quả gia hạn giấy phép cho các bạn trong vòng 7 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1900 6289 để đăng ký dịch vụ hoặc được tư vấn thực hiện.

Bài liên quan:

>>> Thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

>>> Điều kiện thành lập mới chi nhánh của thương nhân nước ngoài

>>> Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài theo quy định mới nhất

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386