Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Luật Tiền Phong – Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, việc duy trì mãi tình trạng này có thể gây thêm các tổn thất, thua lỗ cho chủ doanh nghiệp, phương án tốt nhất được Luật Tiền Phong hướng tới khi tư vấn cho doanh nghiệp trong trường hợp này là lựa chọn tiến hành thủ tục giải thể để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

Để  giúp các bạn nắm được các quy định của pháp luật về giải thể, quy trình thực hiện, Luật Tiền Phong tài chính qua bài viết dưới đây:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

I. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện quan trọng đầu tiên theo quy định của Luật Doanh nghiệp là: doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài (Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Doanh nghiệp có quyền tự mình lựa chọn việc giải thể trong các trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể bị buộc phải  giải thể trong các trường hợp sau đây:

– Doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II. Thủ tục thực hiện việc giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải tổ chức họp để bàn bạc và ra quyết định giải thể doanh nghiệp  với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản

 Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp;

Bước 3: Gửi quyết định giải thể đến cơ quan thẩm quyền

 Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 4: Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

III.  Luật Tiền Phong cam kết

Chúng tôi có đủ đội ngũ luật sư giỏi để giúp các bạn:

– Tiến hành các bước, các biện pháp, các công việc pháp luật yêu cầu để giải thể doanh nghiệp với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất;

– Chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp làm việc với các chủ nợ, con nợ, với người lao động, soạn thảo các biên bản làm việc, biên bản thanh lý để giải quyết quyền lợi nghĩa vụ các bên một cách hợp lý, hài hòa và đúng luật;

– Chúng tôi hỗ trợ các bạn tiến hành quyết toán thuế, đóng tài khoản ngân hàng; giải quyết chế độ cho người lao động, trả sổ bảo hiểm xã hội..

– Chúng tôi đại diện doanh nghiệp tiến hành thủ tục thông báo việc giải thể doanh nghiệp với các cơ quan thẩm quyền.

Với thời gian từ 30-45 ngày, chúng tôi sẽ hoàn thành các công việc cần thiết để hoàn thành thủ tục giải thể cho các bạn với chi phí cạnh tranh. Hãy gọi cho chúng tôi 1900 6289 để được tư vấn hoặc đăng ký dịch vụ!

Bộ phận hỗ trợ giải thể doanh nghiệp – Luật Tiền Phong 

Địa chỉ: Phòng B2, tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng Tower

Số 200, phố Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

Điện thoại tư vấn: 1900 6289

Email: info@luattienphong.vn

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386