Thủ tục giải thể Viện nghiên cứu,trung tâm nghiên cứu

Thủ tục giải thể Viện nghiên cứu,trung tâm nghiên cứu

(Luật Tiền Phong) –  Tư vấn giải thể Viện nghiên cứu, Trung nghiên cứu theo quy định của pháp luật như sau:

Thủ tục giải thể Viện nghiên cứu,trung tâm nghiên cứu
Thủ tục giải thể Viện nghiên cứu,trung tâm nghiên cứu

1. Các trường hợp giải thể Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu

–  Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện/Trung tâm mà không có quyết định gia hạn;

–  Theo quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

–  Bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ để được cấp Giấy phép hoăc quá thời hạn đình chỉ hiệu lực Giấy phép mà văn phòng đại diện, chi nhánh không tiến hành các biện pháp khắc phục hoặc không khắc phục được theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; … chi tiết nôi dung này được quy định tại Điều 11 Thông tư 03/2016/TT – BKHCN;

–  Tổ chức khoa học và công nghệ chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

2. Thủ tục giải thể Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu

2.1 Hồ sơ giải thể

Quyết định giải thể có các nội dung chủ yếu: tên, địa chỉ trụ sở chính; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ (nếu có);

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

– Thông báo giải thể có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

– Văn bản tổ chức thanh lý tài sản.

2.2  Những việc phải làm khi giải thể Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu

–  Liên hệ với cơ quan thuế quản lý để thực hiện thủ tục chốt thuế;

– Gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan cấp phép hoạt động là Sở khoa học và công nghệ/Bộ khoa học và công nghệ, các chủ nợ (nếu có), người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động;

– Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ;

– Đăng công khi quyết định giải thể  trên một tờ báo in ở địa phương nơi đặt trụ sở chính trong 03 (ba) số liên tiếp hoặc trang tin điện tử của Bộ, ngành hoặc tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

2.3 Quy trình thực hiện giải thể Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu

– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ban hành, quyết định giải thể Viện nghiên cứu/trung tâm nghiên cứu phải được

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật là Viện trưởng hoặc giám đốc trung tâm gửi thông báo về việc hoàn thành các nghĩa vụ quy định và Giấy phép hoạt động đến Sở khoa học công nghệ/Bộ khoa học công nghệ;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở khoa học công nghệ/Bộ khoa học công nghệ xóa tên Viện/Trung tâm trong sổ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Trên đây là tư vấn của Luật sư về thủ tục giải thể Viện nghiên cứu/trung tâm nghiên cứu, mọi băn khoăn thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư theo số 0976 714 386 để được giải đáp.

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386