Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Luật Tiền Phong việc giảm vốn điều lệ trên thực tế hiện nay thực hiện khá khó khăn. Vậy nguyên nhân xuất phát từ đâu, điều kiện hay thủ tục giảm vốn? Luật Tiền Phong qua bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những quy định và thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần để quý độc giả được biết thêm thông tin:

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

I.  Quy định về giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp với số thành viên tối thiểu là 3 và không giới hạn tối đa số lượng thành viên. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty

  • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

Trường hợp này được hiểu như sau, sau hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần có hoạt động kinh doanh liên tục trong khoảng thời gian này thì có thể được giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông trong công ty. Việc giảm vốn điều lệ phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có quyết định, đồng thời cũng phải đảm bảo điều kiện tiên quyết là tài sản còn lại của công ty phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ khác sau khi đã giảm vốn điều lệ.

  • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành;

Trong trường hợp cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông thì có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu mua lại phải thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại.

Trường hợp theo quyết định của công ty thì công ty cỏ thể mua lại tối đa 30% phần vốn góp của các cổ đông.

  • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Quy định của Luật Doanh nghiệp bắt buộc công ty phải có đủ số vốn điều lệ theo như đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, có thể nhiều nguyên nhân mà pháp luật cũng có quy định cho phép các doanh nghiệp được có một khoảng thời gian để các thành viên góp đủ số vốn điều lệ.

Quy định hiện nay cho phép trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì các cổ đông phải có nghĩa vụ góp đúng và góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký. Trong trường hợp các cổ đông không thể hoàn thành việc góp vốn thì công ty phải đăng ký điều chỉnh và thay đổi mức vốn điều lệ. Việc điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ phải thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II.  Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

1.  Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Thông báo giảm vốn điều lệ;
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
  • Bản cam kết về việc công ty đảm bảo đủ vốn và tài sản để thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giảm vốn điều lệ và phải ghi nhận nội dung thay đổi trong điều lệ;
  • Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy ủy quyền trong trường hợp người đại diện doanh nghiệp không tự mình thực hiện thủ tục.

2.  Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ như chúng tôi đã cung cấp nói trên, nộp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp. trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan phải giải quyết, kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì chấp nhận hồ sơ và ra kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; nếu hồ sơ vẫn chưa đủ và sai sót thì yêu cầu doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định;

Bước 3: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nội dung về vốn điều lệ mới đã giảm;

Việc giảm vốn điều lệ có ảnh hưởng đến mức thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp nên công ty phải thực hiện việc thông báo thay đổi vốn với cơ quan thuế.

Bước 4: Tại cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, cụ thể ở đây là giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần đã được chúng tôi giới thiệu trên đây. Nếu quý khách hàng còn bất cứ điều gì thắc mắc về pháp luật doanh nghiệp, vui lòng điện thoại đến tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của chúng tôi số 1900 6289 hoặc 04 – 1088/4/9 để được hỗ trợ trực tiếp và liên tục 24/7.

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386