Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật Tiền Phong không giống như tăng vốn điều lệ, thủ tục giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện thì mới được thực hiện. vậy, quy định về giảm điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên có điều gì khác so với những loại hình doanh nghiệp khác, Luật Tiền Phong xin giới thiệu quy định về giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

I.  Quy định giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp với số lượng thành viên từ 2 – 50. Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể giảm trong trường hợp sau:

  • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Điều này nghĩa là kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp, công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm và đảm bảo điều kiện khi giảm vốn điều lệ vẫn có đủ khả năng thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả vốn cho các thành viên.

  • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;

Trong trường hợp thành viên công ty bỏ phiếu không tán thành với nghị quyết của Hội đồng thành viên về một trong những vấn đề sau:

       + Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

        + Tổ chức lại công ty;

        + Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp này, thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Nếu như công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty thì công ty phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, còn nếu công ty không mua lại phần vốn góp này thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty.

  • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 90 ngày thì thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải góp đủ và góp đúng loại tài sản góp vốn. Nếu như quá thời hạn này mà các thành viên vẫn không thể góp đủ vốn điều lệ đã cam kết thì công ty phải thực hiện thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đã đăng ký, thời hạn thay đổi là 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

II.  Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

1.  Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  • Thông báo giảm vốn điều lệ;
  • Kèm theo thông báo phải có những báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
  • Bản cam kết về việc đảm bảo đủ vốn và tài sản để thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác;
  • Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc giảm vốn điều lệ và phải ghi nhận nội dung thay đổi trong điều lệ;
  • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy ủy quyền trong trường hợp người đại diện doanh nghiệp không tự mình thực hiện thủ tục.

2.  Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đầy đủ nộp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư;

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký giải quyết hồ sơ, đối chiếu và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo cho doanh nghiệp;

Bước 3: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có nội dung về vốn điều lệ đã giảm;

Do mức vốn điều lệ có ảnh hưởng đến mức thuế môn bài hàng năm của doanh nghiệp nên công ty phải thực hiện việc thông báo thay đổi với cơ quan thuế.

Bước 4: Doanh nghiệp thực hiện việc công báo thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Luật Tiền Phong hỗ trợ thực hiện trọn gói với giá rẻ nhất và nhanh nhất thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên. Quý khách hàng có bất cứ điều gì thắc mắc có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của chúng tôi số 1900 6289 hoặc 04 – 1088/4/9 để được hỗ trợ.

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386