Thủ tục khiếu nại hành chính

Luật Tiền Phong – khiếu nại hành chính là thủ tục bảo vệ quyền lợi của công dân trước một quyết định hành chính, hành vi hành chính mà có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật, xâm hại quyền lợi của công dân, được Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

Thủ tục khiếu nại hành chính
Thủ tục khiếu nại hành chính

1. Trình tự khiếu nại 

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định.

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, người khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, người khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

3. Hình thức khiếu nại:

Có hai hình thức khiếu nại là đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Nếu là đơn khiếu nại thì phải có nội dung chi tiết về thời gian, địa điểm làm đơn, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

4. Thời hiệu khiếu nại và thời hiệu giải quyết khiếu nại 

Đối với khiếu nại lần đầu:

Thời hiệu khiếu nại lần đầu được pháp luật quy định là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Thời hiệu giải quyết khiếu nại lần đầu: không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thời hiệu khiếu nại lần 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai: không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Luật Tiền Phong tư vấn qua tổng đài 1900 6289, các bạn còn băn khoăn hoặc cần được giải đáp các vấn đề pháp luật hành chính, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

TIN BÀI LIÊN QUAN

– Quy trình và thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

– Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

– Đơn khởi kiện vụ án hành chính

– Thẩm quyền tòa án giải quyết vụ án hành chính

– Thủ tục khiếu nại hành chính

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386