Thủ tục phê duyệt Danh mục kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Luật Tiền Phong) – Liên quan đến thủ tục phê duyệt Danh mục kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được khá nhiều bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây, Luật Tiền Phong xin được chia sẻ toàn bộ các quy định liên quan đến thủ tục này qua bài viết dưới đây để các bạn đọc cùng tham khảo.

Thủ tục phê duyệt Danh mục kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thủ tục phê duyệt Danh mục kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật

Hồ sơ đề nghị phê duyệt lần đầu gồm:

1.1 Công văn đề nghị.

1.2 Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

1.3 Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bao gồm:

a) Các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển khai thực hiện theo tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở mình;

b) Các kỹ thuật của tuyến trên mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển khai thực hiện;

c) Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế – xã hội và phương án triển khai thực hiện kỹ thuật.

Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt phải được trình bày theo đúng kết cấu (viết đúng chuyên khoa, số thứ tự kỹ thuật, tên kỹ thuật) của Danh mục kỹ Thông tư 43/2013/TT-BYT. Do danh mục này rất dài nên chúng tôi không tiện trích, các bạn cần có thể liên hệ với chúng tôi để được cung cấp bản mềm Thông tư 43/2013/TT-BYT và chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai danh mục đúng yêu cầu.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung

1. Công văn đề nghị.

2. Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật (trong trường hợp cơ quan phê duyệt hồ sơ thấy cần thiết tổ chức thanh lập Hội đồng để đánh giá một phần hoặc toàn bộ danh mục kỹ thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Khi hội đồng họp thẩm định sẽ lập biên bản họp và lưu trong hồ sơ).

3. Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bổ sung gồm:

a) Các kỹ thuật quy định cho tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần bổ sung;

b) Các kỹ thuật của tuyến trên cần bổ sung mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có đủ điều kiện thực hiện được;

c) Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế – xã hội và phương án triển khai thực hiện kỹ thuật.

Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bổ sung phải được trình bày theo đúng kết cấu (viết đúng chuyên khoa, số thứ tự kỹ thuật, tên kỹ thuật) của Danh mục kỹ thuật quy định tại Điều 4 Thông tư 43/2013/TT-BYT.

2. Thủ tục phê duyệt Danh mục kỹ thuật

Tuỳ quy mô cơ sở khám, chữa bệnh, nếu là bệnh viện thì gửi 1 bộ hồ sơ về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, nếu là phòng khám thì nộp hồ sơ về Sở Y tế nới phòng khám đặt trụ sở chính.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Y tế – Bộ Công an; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Giao thông vận tải gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Y tế – Bộ Giao thông vận tải.

Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (căn cứ vào ngày ghi trên sổ công văn đến) cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét xác định hồ sơ hợp lệ hoặc chưa hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể tài liệu bổ sung và các nội dung phải sửa đổi, bổ sung. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo nội dung của văn bản thông báo và gửi hồ sơ bổ sung về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì phải tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Khoản này cho đến khi hồ sơ đạt yêu cầu.

Thẩm định:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (căn cứ vào ngày ghi trên sổ công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ), cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định và ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc thẩm định được tiến hành trên hồ sơ, trường hợp cần thiết, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thành lập Hội đồng chuyên môn để thẩm định một phần hoặc toàn bộ danh mục kỹ thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Sau khi thẩm định:

  • Cục Y tế – Bộ Công an,
  • Cục Y tế – Bộ Giao thông vận tải sẽ:

Gửi kết quả thẩm định của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý gồm công văn, biên bản thẩm định và danh mục kỹ thuật đã thẩm định về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế hoặc Sở Y tế để đề nghị phê duyệt theo thẩm quyền.

Đối với các kỹ thuật vượt quá năng lực thẩm định của cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế để tổ chức thẩm định, phê duyệt.

Bài viết liên quan:

>>> Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện

>>> Các tuyến chuyên môn kỹ thuật

>>> Danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386