Thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại VN

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại VN

(Luật Tiền Phong) – Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.Thương nhân nước ngoài có quyền lập văn phòng đại diện ở Việt Nam nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Luật Tiền Phong có bài hướng dẫn thủ tục chuẩn bị hồ sơ và thành lập văn phòng đại diện như sau đây:

thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Luật Tiền Phong hướng dẫn cho các bạn chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (phải được dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự);

c) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

d) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

đ) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

e) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện (bảo sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng thuê văn phòng…).

Luật Tiền Phong sẽ hỗ trợ các bạn thủ tục dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự lãnh sự các tài liệu nước ngoài, hỗ trợ thương nhân trong về việc thuê văn phòng, công chứng hợp đồng thuê văn phòng.

2. Thủ tục và thời gian thực hiện 

Nộp hồ sơ:  các bạn có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thẩm quyền hoặc nộp qua đường bưu điện. Trong trường hợp đủ điều kiện các bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến.

Hoàn thiện hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ và các bạn phải thực hiện cho đúng vì việc yêu cầu bổ sung chỉ được thực hiện một lần.

Thời gian cấp giấy phép: Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp đặc biệt: nếu việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Công thương.

Bộ Công Thương thực hiện việc cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  trong trường hợp việc thành lập văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

3. Điều kiện được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam 

Để được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

4. Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong việc: hoàn thiện hồ sơ, dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự những tài liệu có ngôn ngữ nước ngoài, do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp; đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền và đảm bảo trả kết quả sau 7 ngày làm việc.

Vui lòng gọi 1900 6289 để đăng ký dịch vụ!

Bài liên quan:

>>> Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài theo quy định mới nhất

>>> Điều kiện thành lập mới chi nhánh của thương nhân nước ngoài

>>> Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

>>> Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386