Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ

 

(Luật Tiền Phong) – Trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải xin cấp lại, cấp đổi GCN doanh nghiệp hoạt động KHCN, Luật Tiền Phong tư vấn thủ tục cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ như sau:

Doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ là gì?

Doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Hiện nay nhà nước có những ưu đãi nhất định về thuế, tín dụng … cho các doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ và giấy tờ được chứng minh quyền hưởng các chính sách ưu đãi này chính là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học.

Tuy nhiên các doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có thay đổi các thông tin hoặc bị mất thì phải thực hiện thủ tục cấp đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận.

Các trường hợp phải xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ

–  Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

–  Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ;

–  Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ

–  Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo mẫu (tại đây);

– Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

– Trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ thì  chuẩn bị thêm hồ sơ là văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền như  văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật… và Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo mẫu (tại đây).

Quy trình xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ

Bước 1: Nộp 01 hồ sơ qua được bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Sở khoa học và công nghệ nơi cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết hồ sơ

  • Với những trường hợp thay đổi, cấp lại do thay đổi thông tin doanh nghiệp hoặc mất, hư hỏng thì thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc;
  • Với trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ thì thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý của thủ tục:

  • Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013
  • Nghị định 13/2019/NĐ – CP Nghị định về doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ

Có thể bạn quan tâm: 

>>> Thủ tục xin giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

>>> Tư vấn quy định mới nhất về vốn tối thiểu của một Viện nghiên cứu

>>> Công chức, viên chức có được thành lập viện nghiên cứu hay không?

 

Luật sư Khúc Thị Quyên

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386