Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

(Luật Tiền Phong) – Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất là một sự kiện pháp lý chấm dứt việc sử dụng đất theo hợp đồng góp vốn giữa hai hoặc nhiều bên liên quan. Luật Tiền Phong cung cấp quy định liên quan đến thủ tục này như sau:

Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Nội dung chính của bài viết:

 1. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt khi nào
 2. Văn bản pháp luật áp dụng
 3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục xoá đăng ký góp vốn
 4. Hồ sơ xoá đăng ký góp vốn và thủ tục thực hiện

1. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt khi:

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt khi xảy ra các sự kiện sau:

–  Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

– Một bên hoặc các bên đề nghị theo thoả thuận trong hợp đồng góp vốn;

– Quyền sử dụng đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;

– Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể;

– Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên bố là đã chết; bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực hiện;

– Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.

2. Văn bản pháp luật áp dụng:

 1. Luật Đất đai 2013 số 45/2013/QH13
 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 3. Thông tư 02/2014/TT-BTNMT
 4. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT
 5. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ  góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Văn phòng Đăng ký đất đai (cấp tỉnh nơi có đất).

4. Hồ sơ xoá đăng ký góp vốn và thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xoá đăng ký góp vốn gồm các tài liệu:

 1. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục thực hiện:

Một trong các bên liên quan đến hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất. Sau khi nhận hồ sơ, trong thời gian 03 ngày, chuyên viên tiếp nhận sẽ hướng dẫn các bên hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ và xác nhận việc xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận rồi trao cho bên góp vốn.

Trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà Giấy chứng nhận đã cấp cho bên nhận góp vốn đứng tên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên  góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng với thời điểm xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Ở khâu cuối cùng, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thực hiện việc xóa đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Các bạn quan tâm hoặc cần hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ hotline tư vấn của chúng tôi số 091 616 2618/ 0976 714 386 nhé!

Các bài cùng chủ đề:

>>> Thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

>>> Thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ.

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386