Tiêu chí xét chọn thương hiệu sản phẩm phù hợp thương hiệu sản phẩm quốc gia

Tiêu chí xét chọn thương hiệu sản phẩm phù hợp thương hiệu sản phẩm quốc gia

(Luật Tiền Phong) – Hoạt động xúc tiến, phát triển thương hiệu không chỉ do doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội tổ chức mà từ lâu chính phủ Việt Nam có những hành động cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thương hiệu cho sản phẩm. Một trong các hoạt động thiết thực của chính phủ là xây dựng chương trình thương hiệu sản phẩm quốc gia, thương hiệu ngành.

Tiêu chí xét chọn thương hiệu sản phẩm phù hợp thương hiệu sản phẩm quốc gia
Tiêu chí xét chọn thương hiệu sản phẩm phù hợp thương hiệu sản phẩm quốc gia

Tiêu chí của chương trình quốc gia về phát triển thương hiệu sản phẩm

Chính phủ thực hiện chương trình quốc gia về phát triển thương hiệu sản phẩm Việt Nam để thực hiện các tiêu chí sau:

a) Hỗ trợ xây dựng, phát triển, quảng bá và bảo vệ thương hiệu của sản phẩm, doanh nghiệp và ngành hàng, thúc đẩy phát triển ngoại thương;

b) Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược ngoại thương theo từng thời kỳ;

c) Được Nhà nước thực hiện trong dài hạn, trên phạm vi toàn quốc và tại nước ngoài;

d) Trong khuôn khổ các Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các chương trình cụ thể của chính phủ:

 • Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam.
 • Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam.
 • Các chương trình khác.

Bài viết này chúng tôi giới thiệu đến Quý bạn đọc những quy định mới nhất của Bộ Công thương hướng dẫn quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Tiêu chí đăng ký xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia

 • Sản phẩm phải là sản phẩm của Việt Nam.
 • Sản phẩm phải được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.
 • Doanh nghiệp đăng ký phải là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam và phải là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ của sản phẩm.
 • Doanh nghiệp phải hoạt động tối thiểu 2 năm trước năm xét chọn.
 • Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường, lao động, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác với nhà nước.

Tiêu chí xét chọn sản phẩm

 • Sản phẩm phải có chiến lược.
 • Sản phẩm phải đối mới sáng tạo.
 • Doanh nghiệp phải có năng lực tiên phong.

Chi tiết các tiêu chí được xem xét ở các khía cạnh sau:

Đối với tiêu chí chất lượng:

 • Doanh nghiệp phải áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
 • Phải áp dụng và duy trì hệ thống quản lý tiên tiến ISO 14001, ISO 22000, ISO 17025, SA 8000, OHSAS 18001, HACCP, GMP, VietGap, Global Gap… hoặc tương đương)
 • Doanh nghiệp phải công bố về chất lượng sản phẩm theo quy định.
 • Phải đầu tư duy trì chất lượng sản phẩm.
 • Phải có giải thưởng chất lượng sản phẩm.

Đối với tiêu chí đổi mới, sáng tạo, doanh nghiệp phải có:

 • Phải có chính sách khuyến khích sáng tạo rõ ràng, đầy đủ, có quy trình đánh giá và công nhận kết quả sáng tạo công khai, minh bạch.
 • Sáng tạo, sáng kiến mới được áp dụng tại doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp trước năm xét chọn: Liệt kê sáng kiến và thành tựu áp dụng sáng kiến, nội dung đánh giá kết quả thu được rõ ràng, cụ thể.
 • Có bộ phận R&D, nội dung mô tả vai trò và chức năng đầy đủ, cụ thể và nêu được các kết quả do bộ nhận R&D triển khai thực hiện.
 • Đầu tư cho hoạt động R&D cao hơn so với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực, nêu đầy đủ các hoạt động R&D được áp dụng tại doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp trước năm xét chọn.
 • Nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, số lượng khóa đào tạo.
 • Số lượng đối tượng sở hữu trí tuệ của sản phẩm đăng ký xét chọn được bảo hộ.
 • Chủ động tìm kiếm và áp dụng công nghệ mới, công nghệ sạch an toàn với môi trường; kết quả áp dụng công nghệ mới giúp giảm chi phí và tăng năng suất vượt trội so với đối thủ cạnh tranh chính trong ngành.

Đối với tiêu chí tiên phong, doanh nghiệp phải đảm bảo:

 • Có tầm nhìn phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp và giá trị cốt lõi.
 • Giá trị cốt lõi: khách hàng, đặc thù ngành kinh doanh, đặc thù của doanh nghiệp.
 • Chiến lược kinh doanh: phù hợp với tầm nhìn và giá trị cốt lõi.
 • Có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực: Có chính sách thưởng, đãi ngộ công khai, minh bạch.
 • Có giải thưởng của lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Có tầm nhìn, lời hứa thương hiệu
 • Có định vị thương hiệu và chính sách bảo vệ thương hiệu
 • Xây dựng thương hiệu trong nội bộ doanh nghiệp.
 • Xây dựng thương hiệu bên ngoài doanh nghiệp (hoạt động marketing và truyền thông).
 • Khả năng nhận biết của thương hiệu trên thị trường.
 • Xếp hạng tín dụng.
 • Đánh giá tài chính tốt.

Chúc các bạn đạt thành công khi xây dựng tranh chấp phát triển thương hiệu sản phẩm của mình để hoà nhịp và đáp ứng được chương trình phát triển thương hiệu quốc gia của chính phủ .

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386