Tiêu chuẩn về nguồn nước khi xin giấy phép hoạt động bể bơi

Tiêu chuẩn về nguồn nước khi xin giấy phép hoạt động bể bơi

(Luật Tiền Phong) – Nước bể bơi là một trong những điều kiện quan trọng khi kinh doanh dịch vụ bể bơi. Nước bể bơi phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật và phải được cơ quan chức năng kiểm nghiệm chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Vậy tiêu chuẩn về nguồn nước khi xin giấy phép hoạt động bể bơi như thế nào?

Nước bể bơi phải đáp ứng được mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (Giới hạn tối đa cho phép II) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cụ thể như sau:

Tieu-chuan-ve-nguon-nuoc-khi-xin-giay-phep-hoat-dong-be-boi
Tiêu chuẩn về nguồn nước khi xin giấy phép hoạt động bể bơi
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử Mức độ giám sát
1 Màu sắc(*) TCU 15 TCVN 6185 – 1996 (ISO 7887- 1985) hoặc SMEWW 2120 A
2 Mùi vị(*) Không có mùi vị lạ Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B A
3 Độ đục(*) NTU 5 TCVN 6184 – 1996 (ISO 7027 – 1990) hoặc SMEWW 2130 B A
4 Clo dư mg/l SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 A
5 pH(*) Trong khoảng 6,0 -8,5 TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ A
6 Hàm lượng Amoni(*) mg/l 3 SMEWW 4500 – NH3 C hoặc SMEWW 4500 – NH3D A
7 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) mg/l 0,5 TCVN 6177- 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe B
8 Chỉ số Pecmanganat mg/l 4 TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) A
9 Độ cứng tính theo CaCO3(*) mg/l TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C B
10 Hàm lượng Clorua(*) mg/l TCVN 6194 – 1996 (ISO 9297- 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl D A
11 Hàm lượng Florua mg/l TCVN 6195- 1996 (ISO 10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F B
12 Hàm lượng Asen tổng số mg/l 0,05 TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B B
13 Coliform tổng số Vi khuẩn/ 100ml 150 TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 A
14 E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt Vi khuẩn/ 100ml 20 TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308-1,2- 1990) hoặc SMEWW 9222 A

Ghi chú: (*) Là chỉ tiêu cảm quan.

Các chỉ tiêu chất lượng nước bể bơi phải được kiểm tra, giám sát theo quy định. Cơ sở thể thao có trách nhiệm lưu mẫu nước (500ml) mỗi lần xét nghiệm ít nhất trong 5 ngày, kể từ ngày kiểm tra. Tài liệu mỗi lần kiểm tra phải lưu hồ sơ và cung cấp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Trên đây là thông tin tư vấn của Luật Tiền Phong về tiêu chuẩn về nguồn nước khi xin giấy phép hoạt động bể bơi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 0976 714 386 để được luật sư tư vấn tận tình chi tiết toàn bộ thủ tục xin giấy phép hoạt động bể bơi.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0976 714 386/ 0916 162 618

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ:  Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386