Trách nhiệm cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Trách nhiệm cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Cấp chính phủ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần … Đọc tiếpTrách nhiệm cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Các loại hình báo chí được phép xuất bản ở Việt Nam

Các loại hình báo chí được phép xuất bản ở Việt Nam

(Luật Tiền Phong) – Các loại hình báo chí được phép xuất bản ở Việt Nam Theo Luật báo chí, các lĩnh vực hoạt động báo chí gồm: Báo in, Báo điện tử, Báo nói, Báo hình, Ấn phẩm báo chí gồm: phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình của báo hình, chuyên trang … Đọc tiếpCác loại hình báo chí được phép xuất bản ở Việt Nam

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386