Tổ chức nào được làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đã thu hồi?

Tổ chức nào được làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đã thu hồi?

(Luật Tiền Phong) – Không chỉ 1 tổ chức được phép làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đã thu hồi mà có nhiều đơn vị có chức năng này.

Tổ chức nào được làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi?
Tổ chức nào được làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi?

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm:

 • Tổ chức dịch vụ công về đất đai,
 • Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

(Theo điều 68 Luật Đất đai 2013).

Theo Thông tư 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 4/4/2015 quy định chi tiết về Trung tâm phát triển quỹ đất thì đây là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường các tỉnh, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ:

 • tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất;
 • tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
 • nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;
 • tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và
 • thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Trong vài năm trở lại đây, Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị dịch vụ công đã thực hiện đa phần các công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm phát triển quỹ đất

 1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao.
 4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.
 5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.
 7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 8. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
 9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
 10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 12. Được,ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của đơn vị này hoặc để được cung cấp Thông tư 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC, các bạn liên hệ luật sư qua tổng đài 1900 6289 hoặc email Contact@luattienphong.vn.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386