Trưng dụng đất là gì?

Trưng dụng đất là gì?

(Luật Tiền Phong) – thế nào là trưng dụng đất? trường hợp nào được trưng dụng và trình tự, thủ tục thực hiện trưng dụng đất được quy định như thế nào?

Trưng dụng đất là gì?
Trưng dụng đất là gì?

Trưng dụng đất là gì?

Theo Luật trưng mua, trưng dụng tài sản thì Trưng dụng tài sản là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, nhà nước có quyền giao đất cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan để khai thác theo chủ trương, chiến lược, kế hoạch của nhà nước.  Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, nhà nước sẽ trưng dụng đất đã giao

Điều kiện, căn cứ trưng dụng đất

Theo điều 72 Luật Đất đai 2013, nhà nước chỉ trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Thủ tục trưng dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền trưng dụng phải ra Quyết định trưng dụng bằng văn bản; trường hợp khẩn cấp không thể ra quyết định bằng văn bản thì người có thẩm quyền được quyết định trưng dụng đất bằng lời nói nhưng phải viết giấy xác nhận việc quyết định trưng dụng đất ngay tại thời điểm trưng dụng. Quyết định trưng dụng đất có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ban hành.

Chậm nhất là 48 giờ, kể từ thời điểm quyết định trưng dụng đất bằng lời nói, cơ quan của người đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản việc trưng dụng đất và gửi cho người có đất trưng dụng.

Những người có thẩm quyền quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn trưng dụng đất gồm:

 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
 • Bộ trưởng Bộ Công an,
 • Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 • Bộ trưởng Bộ Y tế,
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương,
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Người có thẩm quyền trưng dụng đất không được phân cấp thẩm quyền cho người khác.

Thời hạn trưng dụng đất:

Không quá 30 ngày kể từ khi quyết định trưng dụng có hiệu lực thi hành.

 Trường hợp trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì thời hạn trưng dụng được tính từ ngày ra quyết định đến không quá 30 ngày kể từ ngày bãi bỏ tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Trường hợp hết thời hạn trưng dụng đất mà mục đích của việc trưng dụng chưa hoàn thành thì được gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Quyết định gia hạn trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản và gửi cho người có đất trưng dụng trước khi kết thúc thời hạn trưng dụng.

Thi hành Quyết định trưng dụng:

Người có đất trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng dụng. Trường hợp quyết định trưng dụng đất đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật mà người có đất trưng dụng không chấp hành thì người quyết định trưng dụng đất ra quyết định cưỡng chế thi hành và tổ chức cưỡng chế thi hành hoặc giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng tổ chức cưỡng chế thi hành.

Bồi thường thiệt hại:

Người có thẩm quyền trưng dụng đất có trách nhiệm giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng đất trưng dụng đúng mục đích, hiệu quả; hoàn trả đất khi hết thời hạn trưng dụng; bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra.

Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây:

 • đất bị huỷ hoại (theo giá trị đất),
 • người sử dụng đất bị mất thu nhập do bị trưng dụng (căn cứ thu nhập thực tế trong thời gian bị trưng dụng).

Thẩm định mức thiệt hại:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mức bồi thường.

Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.

Luật sư Tiền Phong
Luật sư Tiền Phong

Bài viết liên quan:

>>> Trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định mới nhất

>>> Tổ chức nào được làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đã thu hồi?

>>> Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386