Trường hợp nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

Trường hợp nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

(Luật Tiền Phong) – khi nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế là câu hỏi nhiều người đã đặt ra khi liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6289 của chúng tôi trong thời gian qua. Luật Tiền Phong cung cấp quy định mới nhất về vấn đề này để các bạn đọc tham khảo áp dụng cho đúng.

Trường hợp nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế
Trường hợp nào bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế
Bài viết gồm những nội dung chính sau đây:

Các quyết định hành chính về thuế là gì?

Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

1. Đối với người nộp thuế

2. Đối với các tổ chức tín dụng

3. Tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho người nộp thuế

4. Kho bạc nhà nước, kho bạc nhà nước cấp tỉnh, kho bạc nhà nước cấp huyện

5. Tổ chức, cá nhân có liên quan

Mời các bạn theo dõi!

Các quyết định hành chính về thuế là gì?

Quyết định hành chính nói chung và quyết định hành chính về thuế nói riêng là văn bản của cơ quan thuế hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan thuế ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý thuế, được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Quyết định hành chính được bảo đảm thực hiện bằng bộ máy cưỡng chế nhà nước, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

Theo điều 18 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và được hướng dẫn bởi Điều 2 thông tư 125/2013/TT-BTC hướng dẫn thì các trường hợp sau đây sẽ bị cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính về thuế.

1. Đối với người nộp thuế

Nếu nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.

Không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 (mười) ngày mà người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).

2. Đối với các tổ chức tín dụng

Trường hợp tổ chức tín dụng không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ bị cưỡng chế thực hiện.

3. Tổ chức bảo lãnh nộp tiền thuế cho người nộp thuế

Quá thời hạn quy định 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết hạn nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế theo văn bản chấp thuận của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa nộp đủ vào ngân sách nhà nước thì bên bảo lãnh bị cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Kho bạc nhà nước, kho bạc nhà nước cấp tỉnh, kho bạc nhà nước cấp huyện

Kho bạc nhà nước, kho bạc nhà nước cấp tỉnh, kho bạc nhà nước cấp huyện nếu  không thực hiện việc trích chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế mở tại kho bạc nhà nước để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế.

5. Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổ chức, cá nhân có liên quankhông chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan có thẩm quyền.

 

Luật Tiền Phong - 1900 6289

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

>>> Quy định mới nhất về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

>>> Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt hành chính về thuế

>>> Người liên quan cũng có thể bị xử phạt hành chính về thuế

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386