Tư vấn bảo hộ quyền tác giả

Tư vấn bảo hộ quyền tác giả

Luật Tiền Phong – Bảo hộ quyền tác giả là một vấn đề mà nhiều người quan tâm hiện nay, bởi khi tác phẩm và các quyền của tác giả được pháp luật bảo vệ thì không người nào được xâm phạm những quyền đó của tác giả. Qua bài tư vấn sau đây, Luật Tiền Phong tư vấn đăng ký bảo hộ quyền tác giả như sau:

Tư vấn bảo hộ quyền tác giả
Tư vấn bảo hộ quyền tác giả

1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

  • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan;
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

2. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho tổ chức, cá nhân sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Quyền tác giả theo như Luật Sở hữu trí tuệ quy định gồm có quyền nhân thân và quyền tài sản, cũng theo quy định thì những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả gồm có người sáng tác ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả đảm bảo theo điều kiện tại Điều 13 của Luật, bên cạnh đó tác phẩm được bảo hộ cũng phải nằm trong danh mục tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học theo khoản 1 Điều 14 và các tác phẩm phái sinh không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Hãy đến với Luật Tiền Phong qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289 để được sử dụng dịch vụ  đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

 

 

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386