Tư vấn cấp sổ đỏ trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh

Tư vấn cấp sổ đỏ trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh

(Luật Tiền Phong) Hiện nay, vẫn còn không ít cá nhân hộ gia đình chưa xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với mảnh đất mà mình đang sử dụng bởi không có bất kỳ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất. Do đó trong bài viết dưới đây, Luật Tiền Phong sẽ tư vấn cấp sổ đỏ trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đối với đất xây dựng nhà ở và công trình xây dựng theo các quy định hiện hành để các bạn tham khảo.

Tư vấn cấp sổ đỏ trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh
Tư vấn cấp sổ đỏ trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh

1. Điều kiện để được cấp sổ trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Việc cấp sổ đỏ trong trường hợp không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 101 Luật Đất Đai 2013 như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có bất kỳ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nay muốn được cấp sổ đỏ đối với mảnh đất đang sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân đó phải làm đơn và được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi có đất xác nhận là sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Đối với những trường hợp đã và đang sử dụng đất ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật đất đai, nay muốn được cấp sổ đỏ đối với mảnh đất đang sử dụng thì phải làm đơn xin và được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay muốn được cấp sổ đỏ đối với mảnh đất đó thì làm đơn và xin xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ là phù hợp với quy hoạch  hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau

Lưu ý: Diện tích đất được công nhận đối với các trường hợp xin cấp sổ đỏ có sử dụng đất từ trước ngày 01/07/2004 được quy định như sau:

  • Diện tích được công nhận đất ở là toàn bộ phần diện tích thực tế xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống
  • Với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài

2. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ trong trường hợp này bao gồm:

(1) Bộ tờ khai hành chính (nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ) bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Tờ khai lệ phí trước bạ,
  • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

(2) CMND, Sổ hộ khẩu của người sử dụng đất;

(3) Giấy xác nhận về việc đất sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp đất đai và không vi phạm pháp luật về đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

(4) Bản vẽ, sơ đồ thửa đất;

Trong một số trường hợp nhất định để chứng minh về quyền sử dụng đất của mình, trong hồ sơ hộ gia đình, cá nhân xin cấp sổ đỏ phải viết một đơn trình bày hoặc đơn đề nghị và có xác nhận của các hộ gia đình liền kề, xác nhận của những người biết rõ về nguồn gốc đất cũng như xác nhận của Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng thôn về việc sử dụng đất;

3. Thủ tục xin cấp sổ đỏ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ như đã nêu ở trên, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

bạn sẽ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ đỏ lần đầu cho cá nhân). Đối với hồ sơ này các bạn sẽ phải đến nộp trực tiếp và không được phép nộp qua đường đường bưu điện hay nộp trực tuyến;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp, nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ trả cho bạn giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

Trong khoảng thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ các bạn sẽ liên hệ với cơ quan thuế nơi có đất (thường sẽ là Chi cục thuế cấp quận/ huyện) để lấy thông báo thuế;

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Sau khi nhận được thông báo thuế và biết được số tiền mà mình phải đóng cho cơ quan nhà nước, bạn sẽ đến các Ngân hàng theo sự hướng dẫn của Chi cục thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước;

Ngân hàng sẽ giao cho bạn một Phiếu thu để chứng minh bạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính bạn sẽ dùng chính phiếu thu này để đến Sở Tài nguyên và Môi trường nhận sổ đỏ đã được cấp;

Bước 4: Nhận kết quả (sổ đỏ)

Tại ngày nhận sổ đỏ bạn sẽ phải đóng thêm những khoản phí khác cho Sở Tài nguyên và Môi trường ví dụ như: lệ phí ra sổ, lệ phí thẩm định cấp sổ đỏ lần đầu.

Sau khi nhận được sổ đỏ bạn nên kiểm tra lại tất cả các thông tin trong sổ đỏ để tránh sai sót và nếu có sai sót thì bạn sẽ trao đổi lại với cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở để được điều chỉnh thông tin.

4. Dịch vụ hỗ trợ làm sổ đỏ của Luật Tiền Phong

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, xử lý hàng trăm vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho khách hàng, chúng tôi nắm bắt chính xác các quy định của pháp luật, các yêu cầu của từng phường, từng quận trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và của các tỉnh thành trong cả nước nói riêng để giải quyết mọi yêu cầu của cơ quan nhà nước; chúng tôi có đủ đội ngũ nhân sự, hỗ trợ khách hàng từ đo đạc, lập biên bản hiện trạng, xin ý kiến khu dân cư…

Chúng tôi giúp Khách hàng:

  • Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu xin cấp sổ đỏ;
  • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ; hỗ trợ đo vẽ;
  • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu;
  • Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luật đất đai; hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết; nhận kết quả và trả sổ đỏ cho Khách hàng.

Trên đây là những nội dung tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong về việc xin cấp sổ đỏ trong trường hợp không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất theo các quy định hiện hành. Mọi thắc mắc hay muốn sử dụng dịch vụ làm sổ đỏ của Luật Tiền Phong, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6289 để nhận hỗ trợ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

   >>> Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

   >>> Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu

   >>> Tư vấn quy định mới nhất về điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386